Power Systems-software

Softwareoplossingen voor AIX, IBM i en Linux

Power Systems-software

Power is een IBM-softwarestack

Door softwaretechnologie van Power Systems in te zetten, kunnen bedrijven hun Power Systems-servers ten volle benutten. Ze profiteren van de toonaangevende virtualisatieopties van IBM PowerVM™ met de besturingssystemen AIX, IBM i en Linux samen op één server — en van IBM PowerHA ® voor de beschikbaarheid en IBM Systems Director voor energie-, beveiligings- en platformbeheer. De geïntegreerde benadering van IBM (dat wil zeggen: om de systemen en de systeemsoftware gezamenlijk te ontwikkelen) leidt tot unieke voordelen die een hogere gebruiksgraad en een grotere mate van beschikbaarheid en flexibiliteit garanderen. Veel klanten die al langer gebruikmaken van Power Systems zijn daar inmiddels aan gewend.

Power is onbeperkte virtualisatie (US)

In grote bedrijven wordt virtualisatie niet alleen ingezet voor het verlagen van de kosten en het behalen van maximaal rendement op investeringen in de IT-infrastructuur, maar ook voor het verbeteren van de flexibiliteit, de beschikbaarheid van applicaties en de responstijd. Door de unieke mogelijkheden van PowerVM kunnen er continu extreem hoge waarden voor de gebruiksgraad worden gerealiseerd — in sommige gevallen wel 80 tot 90 procent — en neemt de flexibiliteit ten aanzien van de implementatie van virtuele machines sterk toe. Dit alles wordt verder versterkt door de buitengewone bestendigheid en de compromisloze performance van het Power Systems-platform.

PowerVM biedt mogelijkheden voor Micro-Partitioning®, waarbij er maximaal 10 partities per processorcore kunnen worden gebruikt. Bovendien is het mogelijk om processor-, geheugen- en I/O-resources over te hevelen van de ene partitie naar de andere. Dit is belangrijk wanneer de workloads sterk aan verandering onderhevig zijn. PowerVM Live Partition Mobility maakt het mogelijk om actieve partities naar een andere server te verplaatsen — hoe groot of klein die partities ook zijn — zodat de downtime van applicaties voor gepland systeemonderhoud vrijwel geheel kan worden uitgebannen. Live Partition Mobility kan tevens worden gebruikt om workloads vanaf servers met POWER6-processors te upgraden naar POWER7-servers zonder dat de applicaties offline hoeven te worden genomen.

VMControl™ vormt een aanvulling op PowerVM. Het verzorgt geautomatiseerd virtualisatiebeheer waarmee de tijd voor het beschikbaar stellen van images van virtuele machine tot een minimum wordt beperkt en waarmee het beheer van systeempools wordt geregeld. Bij gebruik van POWER7 en de virtualisatieprogramma's PowerVM en VMControl kunnen er op een enkel systeem maximaal 1000 virtuele machines worden ondergebracht. Dit biedt geweldige mogelijkheden voor consolidatie en voor kostenbesparingen.

Power is de toekomst van UNIX met AIX (US)

AIX is een op open standaarden gebaseerd UNIX-besturingssysteem dat voldoet aan de Single UNIX Specification Versie 3 van de Open Group. AIX profiteert van de tientallen jaren ervaring van IBM op het gebied van technologische innovatie en heeft tot doel het snelste en betrouwbaarste UNIX-besturingssysteem te zijn. In de ITIC-enquête van 2010, waarin 15 verschillende besturingsplatform onder de loep werden genomen, behaalde AIX de eerste plaats wat betreft betrouwbaarheid.1

Volgens IDC hebben Power Systems met AIX wereldwijd het grootste aandeel in de markt voor UNIX-servers.2 Daar komt nog bij dat het aantal klanten dat naar Power Systems migreert, na de introductie van POWER7 in een stroomversnelling is geraakt, mede dankzij de handige IBM Migration Factory. Begrijpelijkerwijs wilden deze klanten profiteren van de uitzonderlijke performance, schaalbaarheid, virtualisatie en bestendigheid van systemen met POWER-processors en Power Systems-software.

De nieuwste release van AIX 7.1 kent onder meer nieuwe "cluster-aware" integratie met PowerHA, plus de mogelijkheid om AIX 5.2 Workload Partitions te draaien, zodat applicaties kunnen worden gemigreerd en hergebruikt. Het besturingssysteem AIX is beschikbaar in drie Editions met uiteenlopende mogelijkheden, maar allemaal met de flexibiliteit die middelgrote en grote bedrijven verlangen.

AIX 7 en de vorige release, AIX 6, zijn binair compatibel met eerdere versies van AIX, waaronder AIX 5L™. Dit betekent dat applicaties die vroeger op eerdere versies draaiden, nu probleemloos op AIX 7 of 6 kunnen worden uitgevoerd. Gegarandeerd!3

Power is volledige integratie met IBM i (US)

IBM i is een geïntegreerde besturingsomgeving die de afgelopen twintig jaar dankzij de grote rendabiliteit, beveiliging en bestendigheid een enorme reputatie heeft opgebouwd. IBM i is een betrouwbare combinatie van relationele DB2®-database, beveiliging, webservices, netwerkfuncties en opslagmogelijkheden. Volgens ITG zijn de kosten voor het werken met Power Systems en IBM i 6.1 gemiddeld 41 procent lager dan die voor x86-servers en Microsoft® Windows®.4

De nieuwste release van IBM i, versie 7.1, omvat onder meer uitgebreide DB2-ondersteuning voor XML en versleuteling op kolomniveau, automatische verplaatsing van veelgebruikte gegevens naar SSD-stations, verbeteringen in RPG om applicaties beschikbaar te stellen op mobiele apparatuur en webservices, plus uitgebreide opties voor virtualisatie en bestendigheid.

IBM i 6.1 beschikte al over veel opties voor virtualisatie, upgrades van opslag en beschikbaarheidsmanagement, baanbrekende Java™-performance, ondersteuning van POWER7, POWER6 en BladeCenter®, en een veelheid aan middleware en tools om de transformatie van applicaties te stimuleren.

Power is schaalbare Linux, gereed voor x86-consolidatie (US)

Zowel Red Hat als Novell SUSE Linux draaien in de native modus op Power Systems en vormen als zodanig een schaalbaar alternatief voor open-sourceapplicaties. Het indammen van de wildgroei aan x86-servers middels consolidatie en virtualisatie heeft voor veel bedrijven momenteel een hoge prioriteit. Linux op Power Systems met PowerVM vormt een schaalbaar, virtueel alternatief voor Linux op x86-servers.

PowerVM Lx86 is een cross-platform virtualisatietechnologie die het mogelijk maakt om x86 Linux-workloads zónder hercompilatie uit te voeren en om op die manier meteen gebruik te maken van de schaalbaarheid van Power Systems. Dit betekent dat bedrijven die Power Systems in huis hebben, meteen kunnen profiteren van de nieuwste Linux-applicaties.

Power is bestendigheid zonder downtime (US)

IBM heeft tientallen jaren ervaring met het ontwerpen en implementeren van high-availability hardware en software, en daar hebben Power Systems-oplossingen alle baat bij. Zo zijn er schijfclusteringsystemen met PowerHA SystemMirror beschikbaar om uw systemen — en uw bedrijf — 24x7x365 in de lucht te houden.

PowerHA SystemMirror is er in edities voor AIX en IBM i. Het zijn datacenter en multi-site resiliency-oplossingen waarmee cruciale bedrijfsapplicaties worden beschermd tegen outages, zowel gepland als niet-gepland. PowerHA is geïntegreerd met "cluster-aware" mogelijkheden in zowel AIX als IBM i. PowerHA pureScale™-technologie biedt een mate van schaalbaarheid en beschikbaarheid die op UNIX- en x86-systemen volstrekt ongekend is, en wordt geleverd als component van DB2 pureScale.

Power is gegevensbescherming en compliance (US)

IBM levert tools voor het beschermen van gegevens tegen toegang door onbevoegden en andere gevaren op Power-servers waarop AIX-, IBM i- en Linux-workloads draaien. Mogelijkheden voor gegevensversleuteling om systemen, gegevens en backups te beschermen, vormen een integraal onderdeel van de besturingssystemen AIX en IBM i, die ook beide toegangsbesturing op basis van rollen ondersteunen. Of u nu de beveiliging van uw Power-servers wilt regelen of andere elementen in uw infrastructuur wilt beveiligen — IBM heeft altijd een oplossing om het beveiligingsbeleid van uw bedrijf op een intuïtieve manier vast te leggen, te handhaven en te controleren.

Power is een duurzame IT-infrastructuur

Door de explosieve groei van de hoeveelheid gegevens en de groei van de IT-applicaties stuiten veel bedrijven op problemen met de energievoorziening en het beperkte vloeroppervlak van hun datacenter. Analisten schatten dat zo'n 70% van de grote bedrijven de komende paar jaar genoodzaakt zal zijn om grote veranderingen in hun datacenters door te voeren. Voor deze bedrijven wordt het cruciaal om een begin te maken met de opbouw van een IT-infrastructuur die meer is gericht op duurzaamheid en rendabiliteit. Bovendien legt het de meeste bedrijven geen windeieren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Systemen met POWER7-processor bieden uitzonderlijke nieuwe mogelijkheden om de IT-functie van een bedrijf uit te breiden zonder dat dit meer vloerruimte of zelfs meer energie kost. Een goed voorbeeld is de Power 795. Deze heeft hetzelfde formaat en gebruikt even veel energie als de Power 595, maar levert viermaal zoveel rekencapaciteit. Met POWER7-technologie kan het vermogen van het datacenter in principe worden verviervoudigd, zonder dat de omvang, de configuratie of de voedings- en koelingsinfrastructuur hoeven te worden aangepast. Bedrijven die zich concentreren op de bouw van een meer duurzame bedrijfs- en IT-infrastructuur, kunnen rekenen op een efficiënter gebruik van ruimte, energie, geld en mankracht en wellicht ook op nieuwe kansen in de markt. De duurzaamheid van uw bedrijf kan worden verbeterd door de efficiency van de bedrijfsvoering, de assets en de mensen te vergroten. Daarmee verlaagt u de kosten, verbetert u het image van uw bedrijf en opent u de deur naar nieuwe kansen.

De oplossingen voor energiebeheer van Power Systems bewaken en besturen het energieverbruik, zodat u de energiezuinigheid van uw datacenter effectief kunt aanpakken. Elke Power-server is uitgerust met EnergyScale™-technologie, ingebouwd in de POWER7-processor. Door consolidatie en virtualisatie met PowerVM hebben veel bedrijven inmiddels enorme energiebesparingen gerealiseerd. En met IBM Systems Director Active Energy Manager™ kunt u trends in uw energieverbruik en in uw thermisch profiel opsporen, processorcores uitzetten, het energieverbruik van een of meer Power-servers beperken en gegevens bijhouden van applicaties die worden gebruikt voor het bewaken van airco-apparatuur, noodvoedingen en intelligente PDU's.

Power is beheer met automatisering (US)

De platformmanagementtechnologie van Power Systems geeft bedrijven niet alleen een volledig beeld van hun systemen en van de werking daarvan, maar heeft nog meer te bieden: de tools om deze systemen zodanig te optimaliseren en te onderhouden dat de effectiviteit en de efficiency maximaal zijn. Het resultaat is geoptimaliseerde workloadperformance, energiezuinigheid en kostenbeheersing. Op Power Systems is het beheer van de servervirtualisatie geïntegreerd met netwerk- en opslagbeheer, voor een volledige beheersing van alle resources.

IBM System Director Editions for Power hebben voor elk datacenter de juiste omvang. Het is voor een enkele operator eenvoudiger dan ooit om zowel de fysieke assets als de virtuele resources te beheren. Met IBM Systems Director voor het platformbeheer en Tivoli® voor het enterprise service management bieden Power Systems een gebundelde oplossing voor systeembeheer die de service delivery ten goede komt. VMControl verzorgt geautomatiseerd virtualisatiebeheer en verkort de tijd die gemoeid is met het beschikbaar stellen van virtuele images en het beheren van systeempools.

U profiteert van “performance plus” en van de volledige kracht van Power Systems-servers door virtualisatie-, beschikbaarheids- en managementsoftware te implementeren.

Power is: geoptimaliseerde systemen voor smarter computing

Van online zelf-evaluatietools en workshops tot volledige assessments en complete migratieservices: de serviceteams en Business Partners van IBM laten u graag zien waar u het beste kunt beginnen en hoe u maximaal kunt profiteren van uw bestaande Power Systems-oplossingen.

Ik help je graag verder

Martin Lagerberg

Technische ondersteuning

Power Systems bekijken

Voor het opdoen van belangrijke inzichten en het nemen van betere beslissingen werken veel bedrijven met het veilige, flexibele en open platform van IBM Power Systems. Power Systems maken gebruik van de eerste processor die specifiek ontworpen is voor big data workloads, en in hun ontwerp combineren ze rekenkracht, geheugenbandbreedte en I/O op een manier die voortbouwt op krachtige bestendigheid, beschikbaarheid en veiligheid.

IBM Power Systems zijn flexibel en bieden de keus uit verschillende besturingssystemen, zodat uw bedrijf alles in huis heeft voor de nieuwste generatie applicaties voor big data, analytics en cognitive computing. Deze applicaties zijn bepalend voor de manier waarop organisaties momenteel werken. Of u nu één, twee of alle drie de besturingssystemen gebruikt - in combinatie met PowerVM zorgen ze er allemaal voor dat u maximaal profiteert van Power Systems.

Transformeer uw bedrijf met Systems Software die virtualisatie, high-availability, flexibiliteit, beveiliging en compliance mogelijk maakt op Power Systems™. IBM’s geïntegreerde aanpak, waarbij systemen en systeemsoftware samen worden ontwikkeld, levert bij Power Systems optimale resultaten op.

Als open innovatieplatform zijn Power Systems geoptimaliseerd voor de snelheid van big data en analytics en bieden ze de schaalvoordelen en beveiliging van de cloud.Oplossingen van IBM en IBM Business Partners profiteren volop van de grote voordelen van IBM Power Systems.

De afgelopen vijf jaar zijn duizenden klanten overgestapt op IBM Power Systems, want daar vonden ze de keuzemogelijkheden en flexibiliteit die ze zochten. Kijk wat Power Systems voor hen hebben gedaan om de IT op een volkomen nieuwe manier te ontwikkelen en te leveren, om een ideale omgeving voor big data en analytics te creëren, en om private, publieke en hybride oplossingen in te zetten voor scale-out of scale-up implementaties. Bij dit alles namen de bedrijfsprestaties toe, namen de risico's af en ontstond er een springplank voor verdere groei.

Veel bedrijven die overstappen op Smarter Computing implementeren een IT-infrastructuur op basis van het IBM Power Systems-platform: ontworpen voor gegevens, afgestemd op zijn taak en beheerd met cloud-technologie. Met Power Systems breng je services sneller op de markt en blijf je de concurrentie vóór. Met Power Systems lever je services met een hogere kwaliteit, zodat je producten en services zich van anderen onderscheiden. En met Power Systems lever je services met een superieure rentabiliteit, zodat operationele kosten veranderen in investeringskansen.

Speciale aanbiedingen

Zakelijke waarde van serverconsolidatie


Consolidatie van SAP Applicaties voor verbetering van de operationele kosten


Een Executive Brief


Systemen die geoptimaliseerd zijn voor workloads


Vergelijking van PowerVM met VMware op x86

Aanvullende informatie