Disk sistemi

Diskovni sustavi za pohranu podataka u 'on demand' svijetu