IBM Power VM

Virtualisointialusta UNIX, Linux ja
IBM i -asiakasohjelmistoille.

Power on virtualisointia ilman rajoja


Yksinkertaista, tehosta, virtualisoi

Power VM -virtualisoinnin avulla yrityksesi voi yhdistää useampia tehtäviä pienemmälle määrälle palvelimia parantaen käyttöastetta ja vähentäen kustannuksia. Edut ovat konkreettisia: vähemmän tilantarvetta, energiankulutusta, jäähdytystä, verkon kaapelointia ja tallennustarvetta. Skaalautuva ja yksinkertaisempi järjestelmä sitoo vähemmän resursseja ja sitä on helpompi hallita. Seuraukset näkyvät tehokkuutena, tuottavuutena ja kustannussäästöinä.

Laitetason virtualisointi Aix, IBM i ja Linux-ratkaisuille

Power-palvelimet tarjoavat rajoittamattomat mahdollisuudet virtualisointiin ja turvallisen ympäristön Aix, IBM i ja Linux-sovellusten käyttämiseen. Luotettavuuden ja suorituskyvyn maksimoimiseksi niiden virtualisointiominaisuudet on integroitu suoraan laitteistoon. Kehittyneet RAS (reliability, availability and serviceability) ominaisuudet, skaalautuvuus ja luotettava IBM Power Systems -palvelinympäristö mahdollistavat joustavan ja nopean sopeutumisen IT-infrastruktuurin muuttuviin haasteisiin.

Miksi virtualisoida:

Contact IBM

Vesa Mussalo