Watsonille töitä

IBM:n Watson on Power johdattaa meidät
kognitiivisen tietojenkäsittelyn aikakauteen

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa mullistuu

Kognitiiviset järjestelmät, kuten IBM Watson, mullistavat organisaatioiden tapoja ajatella, toimia ja tehdä liiketoimintaa tulevaisuudessa, jossa teknologiat auttavat tietojärjestelmiä käsittelemään luonnollisia kieliä, tekemään oletuksia ja tilannearvioita sekä oppimaan kokemuksistaan.

Watson Engagement Advisor auttaa yrityksiä tuntemaan asiakkaansa paremmin historiatietojen perusteella ja olemaan heihin yhteydessä missä, milloin ja millä tavalla tahansa asiakkaat haluavat sekä tuomaan kommunikointi- ja ostomahdollisuudet lähelle asiakasta. Tällöin organisaatiot voivat tehdä parempia päätöksiä ja saada tuloksia nopeammin henkilö- ja tilannekohtaisen sekä faktoihin perustuvan vuorovaikutuksen avulla.

Katso video.

IBM:n Watsonilla on nyt uusi työpaikka myyjänä – Watson Engagement Advisor

Terveydenhuollon uudistaminen IBM Watson on Power -ratkaisun avulla

Katso video.

WellPoint Inc. nopeuttaa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden välisiä prosesseja hyödyntämällä IBM Watson on Power -ratkaisua.

Lääketieteellisen tiedon määrää kaksinkertaistuu viiden vuoden välein. WellPoint Inc. näki tilaisuuden hyödyntää IBM Watson on Power Systems -ratkaisun uraauurtavia toimintoja tavalla, joka parantaa terveydenhuollon päätöksenteon laatua ja tehokkuutta.

Katso video.

Lääkärit ratkaisevat suuriin tietomääriin liittyviä ongelmia käyttämällä IBM Watson -ratkaisua

IBM, WellPoint Inc. ja Memorial Sloan-Kettering Cancer Center tuovat käyttöön ensimmäisen kaupallisesti kehitetyn Watson-teknologiaan perustuvan kognitiivisen tietojenkäsittelyn läpimurron. Nämä rohkeat innovaatiot auttavat parantamaan potilaille annetun hoidon laatua ja nopeuttamaan hoidon päätöksentekoa yksilöllisen ja vankkaan faktatietoon perustuvan lääketieteen muodossa.


IBM Watson: Järjestelmä, joka on suunniteltu antamaan vastauksia kysymyksiin

Watson on kognitiivinen tietojenkäsittelyjärjestelmä, joka on suunniteltu monimutkaisen analytiikan tarpeisiin. Sen toiminnot ovat mahdollisia erittäin tehokkaiden, rinnakkaisten POWER-suorittimien ja DeepQA-teknologian ansiosta.

Katso video. Kun yritykset työllistävät Watsonia älykkäissä analytiikkaratkaisuissa, jokainen uusi haaste eroaa edeltäjästään. Yhdistämme perinteiset analytiikkaratkaisut, uudet DeepQA:n kaltaiset teknologiat sekä perusteellisen toimialatuntemuksen, josta vastaavat oman toimialansa asiantuntevat huiput. Katso video (00:03:01)

Eri toimialojen näkemyksiä Watson-ratkaisusta

Terveydenhuolto (US)
Katso, miten Watsonin kaltainen DeepQA-järjestelmä uudistaa tapoja, joilla lääkärit ja kokonaiset sairaalat hoitavat potilaitaan.

Asiakaspalvelu (00:01:02)
Katso IBM:n asiantuntijoiden kuvaus siitä, miten Watsonin kaltainen DeepQA-järjestelmä uudistaa asiakaspalveluja.

Rahoituspalvelut (US)
Watsonin tavoin toimiva järjestelmä voi uudistaa rahoitusalan tapoja tehdä liiketoimintaa.

Mitä Watson voi tehdä hyväksesi?

Watson on osoittanut, että jopa kaikkein monimutkaisimmat analytiikkaan liittyvät ongelmat on mahdollista ratkaista. Onkin luonnollista kysyä, mitä Watson voi tehdä hyväksesi?

IBM Watson Solutions Lab
Sisäpiiriläisen katsaus ympäristöön, jossa IBM ja sen kehitystyötä tekevät kumppanit suunnittelevat uusia kohteita kognitiivisille järjestelmille.

Watson on rakennettu helposti hankittavalle kaupalliselle POWER-järjestelmäalustalle, mikä on nopeuttanut yritysten kykyä työllistää Watson yrityksissään. Watson perustuu liiketoiminnalliseen Power 750 -järjestelmään, jota nykypäivän yritykset jo käyttävät ajaessaan kuormituksen optimoivia järjestelmiä monimutkaisia analytiikka- ja tapahtumakäsittelyjä varten. Lisätietoja

Contact IBM

 

Seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovellukset mahdollistavat aivan uusia, tehokkaampia toimia koskien liiketoimintatilaisuuksia, uhkakuvia ja tehokkuutta. IBM Power Systems edustaa kehityksen kärkeä – ratkaisuja, joiden avulla näkemysten tuottaminen on nopeampaa analysoitaessa sekä jäsenneltyä että jäsentämätöntä tietoa. Suojatut, joustavat ja avoimet IBM Power Systems -alustat sekä ratkaisut ja palvelut auttavat yrityksiä päihittämään kilpailijansa tuottamalla palveluita nopeammin, erottumaan selkeästi markkinoilla sekä tekemällä hankinnan aiheuttamista operatiivisista kustannuksista investoinnin, joka luo tilaisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

IBM Power Systems -laitteisto toimii muutoksen mahdollistajana, kun suuryritykset ja kokonaiset toimialat uudistuvat suurten tietomäärien ja analytiikan räjähdysmäisen kasvun myötä. Power Systems -ratkaisut auttavat organisaatioita tuottamaan nopeammin liiketoiminnan päätöksentekoa tukevia näkemyksiä hyödyntämällä alan johtavaa suorituskykyä, skaalautuvuutta ja virtualisoinnin tuomaa joustavuutta.

IBM Power Systems tuo joustavuutta ja vapautta käyttöjärjestelmän valintaan, jotta yrityksesi voi hyödyntää organisaatioiden toimintatapoja uudistavien seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Olipa palvelimia sitten 1, 2 tai 3 - PowerVM-tekniikan ansiosta ne maksimoivat Power Systems -ratkaisun hyödyt yrityksellesi.

IBM:n integroitu lähestymistapa järjestelmien ja järjestelmäohjelmistojen pinojen samanaikaiseen kehittämiseen on tuottanut alustan, joka tukee seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Nykypäivän lyömättömästi parhaan käyttöasteen, käytettävyyden ja joustavuuden ansiosta voit hyödyntää uusia etuja liiketoiminnassasi.

IBM:n ja sen kumppaneiden ratkaisut hyödyntävät IBM Power Systems -järjestelmän ainutlaatuista rakennetta. Yhdessä järjestelmäohjelmistojen kanssa ratkaisut tukevat seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisuja, jotka mahdollistavat aivan uusia, tehokkaampia toimia koskien liiketoimintatilaisuuksia, uhkakuvia ja tehokkuutta.


Viimeisen viiden vuoden aikana tuhannet asiakkaat ovat siirtyneet IBM Power Systems -ratkaisuihin. Lue, miten Power Systems on auttanut asiakkaitamme tuomalla käyttöön alustan, joka tukee seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Avoin alusta lisää valinnan mahdollisuuksia, tehostaa liiketoiminnan suorituskykyä, vähentää riskejä ja luo perustan kasvulle.

Esimerkkitapaukset

Löydä Watson seuraavista palveluista:

Facebook. Twitter. Youtube. Flickr.Lehdistötiedotteet

Lisätietoja