IBM Power Systems -ratkaisut

UNIX-, Linux- ja IBM i -ratkaisut yrityksellesi


Syitä valita IBM Power Systems -ratkaisu

IBM Power Systems on rakennettu avoimeksi alustaksi, jonka käyttöjärjestelmä voi olla UNIX, Linux tai IBM i (US). Se sopii kaiken kokoisille organisaatioille, joissa käsitellään massiivisia määriä raakatietoja ja tuotetaan käytännöllisiä liiketoimintaa tukevia näkemyksiä skaalautuvassa, suojatussa ja vikasietoisessa järjestelmässä.

Liiketoiminta-analytiikan ratkaisut

Realisoi yrityksesi tietojen arvo suurille tietomäärille ja analytiikkasovelluksille tarkoitettujen IBM-järjestelmien ja optimoitujen ratkaisujen avulla.

PowerLinux-ratkaisut

Linux on alan johtava käyttöjärjestelmä, joka Power-järjestelmään optimoituna tuottaa suurten tietomäärien analysointiin tarvittavat toiminnot nykypäivän ympäristöissä. Tämä liiketoiminnan arvoa lisäävä järjestelmä sopii organisaatioille, jotka etsivät vaihtoehtoja x86-ympäristöille, ja säästöjä ja luotettavuutta.

Toimialaratkaisut

Power Systems -ratkaisujen johtavien toimiala- ja analytiikkatoimintojen avulla organisaatiot voivat saavuttaa enemmän käytännön hyötyjä, jotka auttavat pysymään mukana kilpailussa.

Pilvipalveluratkaisut

Paranna palveluiden käyttöönottoa, varmista yrityksesi innovointimahdollisuudet ja vähennä liiketoiminnan kustannuksia erinomaisesti skaalautuvalla järjestelmällä, jonka palvelutaso ja kehittynyt virtualisointi ovat omaa luokkaansa.

Ratkaisutoimittajat

IBM ja sen teknologiakumppanit tuottavat ratkaisuja, jotka mahdollistavat seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovellukset. Joustavuudesta ja valinnanmahdollisuuksista hyötyvät kaiken kokoiset organisaatiot.

Kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisut

Power Systems -ratkaisut ja Watsonin johtavat kognitiivisen tietojenkäsittelyn toiminnot auttavat kokonaisia toimialoja uudistamaan liiketoimintaansa hyödyntämällä seuraavan sukupolven kognitiivisia sovelluksia.

Lisää Power Systems -ratkaisuja

  • Kun suunnittelun lähtökohtana on optimaalinen suorituskyky, skaalautuvuus ja nopea tuotto investoinnille, yrityksesi hyötyy käyttöjärjestelmän ja IBM-ohjelmistojen esi-integroinnista sekä useissa tapauksissa myös esiasennuksesta Power Systems -järjestelmissä.

IBM PowerLinux Solution Edition -ratkaisut (US)

PowerLinux Solution Edition -ratkaisujen avulla voit hyödyntää kootusti IBM:n asiantuntemusta laitteistoista ja IBM:n sovelluksista sekä riippumattomien ohjelmistotoimittajien Linux-ratkaisuosaamista.


IBM AIX Solution Edition -ratkaisut (US)

IBM AIX Solution Edition -ratkaisuissa yhdistyvät sekä IBM:n että riippumattomien ohjelmistotoimittajien asiantuntemus, jonka ansiosta saat parhaan liiketoimintahyödyn IT-investoinneista. Power Systems -ratkaisujen yhdistäminen AIX- ja PowerVM-sovellusten sekä riippumattomien ohjelmistotoimittajien valittujen sovellusten kanssa auttaa yritystäsi kasvamaan nopeasti ja tehokkaasti.


IBM i Solution Edition -ratkaisut (US)

IBM i Solution Edition -ratkaisut on suunniteltu ajan ja rahan säästöä silmällä pitäen. Hyödynnä IBM:n ja riippumattomien ohjelmistotoimittajien koottu kokemus ja asiantuntemus.


IBM Power Integrated Solution Edition (US)

IBM Power Integrated Solution Edition (PowerISE) on esimääritetty ja esi-integroitu järjestelmäkokoonpano, jossa laskenta-, tallennus-, verkko- ja elvytystoiminnot ovat sisäänrakennettuja. Yksinkertaisella käyttäjäkokemuksella saat käyttöösi hallittavan ja helposti laajennettavan avoimen ratkaisun ilman monimutkaisen järjestelmän huolia.

IBM i CBU with PowerHA (US)

Pakettiratkaisu, jonka tilaaminen ja käyttöönotto on helppoa. Ratkaisu on täydellinen valinta, kun haluat parantaa nykyistä elvytys- ja palautusratkaisua. Ratkaisu tukee palautusta nauhatallennusvälineiltä ja on nopea elvytysratkaisu toissijaiseen järjestelmään yhdistettynä.


IBM Rational Power Appliance (US)

IBM Rational Power Appliance helpottaa suosittujen Eclipse-pohjaisten sovelluskehitystyökalujen käyttöönottoa, mikä on niin yksittäisten AIX-kehittäjien kuin kokonaisten tiimien mieleen. Saatavana on kolme yksinkertaista POWER7-kokoonpanoa. Työkaluihin sisältyvät uusimmat POWER7-optimoidut Rational-kääntäjät AIX-sovelluksille, ja niiden käyttö tehostaa räätälöityjen liiketoimintaratkaisujen suorituskykyä.

Contact IBM

 

Seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovellukset mahdollistavat aivan uusia, tehokkaampia toimia koskien liiketoimintatilaisuuksia, uhkakuvia ja tehokkuutta. IBM Power Systems edustaa kehityksen kärkeä – ratkaisuja, joiden avulla näkemysten tuottaminen on nopeampaa analysoitaessa sekä jäsenneltyä että jäsentämätöntä tietoa. Suojatut, joustavat ja avoimet IBM Power Systems -alustat sekä ratkaisut ja palvelut auttavat yrityksiä päihittämään kilpailijansa tuottamalla palveluita nopeammin, erottumaan selkeästi markkinoilla sekä tekemällä hankinnan aiheuttamista operatiivisista kustannuksista investoinnin, joka luo tilaisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

IBM Power Systems -laitteisto toimii muutoksen mahdollistajana, kun suuryritykset ja kokonaiset toimialat uudistuvat suurten tietomäärien ja analytiikan räjähdysmäisen kasvun myötä. Power Systems -ratkaisut auttavat organisaatioita tuottamaan nopeammin liiketoiminnan päätöksentekoa tukevia näkemyksiä hyödyntämällä alan johtavaa suorituskykyä, skaalautuvuutta ja virtualisoinnin tuomaa joustavuutta.

IBM Power Systems tuo joustavuutta ja vapautta käyttöjärjestelmän valintaan, jotta yrityksesi voi hyödyntää organisaatioiden toimintatapoja uudistavien seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Olipa palvelimia sitten 1, 2 tai 3 - PowerVM-tekniikan ansiosta ne maksimoivat Power Systems -ratkaisun hyödyt yrityksellesi.

IBM:n integroitu lähestymistapa järjestelmien ja järjestelmäohjelmistojen pinojen samanaikaiseen kehittämiseen on tuottanut alustan, joka tukee seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Nykypäivän lyömättömästi parhaan käyttöasteen, käytettävyyden ja joustavuuden ansiosta voit hyödyntää uusia etuja liiketoiminnassasi.

IBM:n ja sen kumppaneiden ratkaisut hyödyntävät IBM Power Systems -järjestelmän ainutlaatuista rakennetta. Yhdessä järjestelmäohjelmistojen kanssa ratkaisut tukevat seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisuja, jotka mahdollistavat aivan uusia, tehokkaampia toimia koskien liiketoimintatilaisuuksia, uhkakuvia ja tehokkuutta.


Viimeisen viiden vuoden aikana tuhannet asiakkaat ovat siirtyneet IBM Power Systems -ratkaisuihin. Lue, miten Power Systems on auttanut asiakkaitamme tuomalla käyttöön alustan, joka tukee seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Avoin alusta lisää valinnan mahdollisuuksia, tehostaa liiketoiminnan suorituskykyä, vähentää riskejä ja luo perustan kasvulle.

IBM Solutions Edition -ratkaisut

IBM:n ja riippumattomien ohjelmistotoimittajien yhdistetty kokemus ja asiantuntemus tuottavat johtavia teknologioita.


Räätälöity yksityinen pilviratkaisu yritysluokan järjestelmässä

IBM:n teknisen tietojenkäsittelyn ratkaisut

  • Tehokkaat ratkaisut suurten tietomäärien analysointiin ja paljon laskentatehoa tarvitseville sovelluksille

Solitaire Interglobal -raportti

Strategisen SAS GRID -alustaratkaisun valinta

IBM Systems Magazine -webinaari

Strategisen alustan valinta SAS Grid Computing -verkkoympäristöön. Asiantuntijana Kat Lind (Chief Systems Engineer), Solitaire Interglobal

Lisätietoja