Ota haaste vastaan
ja tutustu IBM:n järjestelmiin

Onko yrityksesi infrastruktuuri valmis?

Kun liiketoiminnan tietotekniikalle asettamat vaatimukset kasvavat ja tietotekniikan budjetit pienenevät, monissa organisaatioissa koetaan epävarmuutta. Kykeneekö nykyisin käytössä oleva alusta siirtämään yrityksen tietojenkäsittelyn saumattomasti tulevaisuuden tekniikkaan? Miten konesalin käyttöikänsä loppuun tulleet laitteet uusitaan ilman, että liiketoiminta vaarantuu. Onko laitetoimittajalla tarjota uskottava strategia yrityksen tulevaisuutta varten? Kenen puoleen pitäisi kääntyä, jotta yrityksen konesalin uudistaminen onnistuisi mahdollisimman pienin riskein.

IBM tarjoaa tulevaisuuden ratkaisut

IBM on ollut innovaatiojohtaja yli 100 vuoden ajan. Tänä aikana olemme tarjonneet vastauksia asiakkaidemme tärkeimpiin tietotekniikkaa koskeviin huolenaiheisiin. Vuonna 2011 yli 8 000 keksijäämme auttoivat IBM:ää saavuttamaan ennätykselliset 6 000 myönnettyä patenttia.1.

Muihin samankaltaisiin järjestelmiin verrattuna, IBM:n markkinoiden johtavat ratkaisut auttavat asiakkaita alentamaan tietotekniikan käyttökustannuksia tarjoamalla kilpailijoita parempaa suorituskykyä ja virtualisointia sekä pienempää energiankulutusta.2. IBM:n laitteistoissa yhdistyvät kustannustehokas suorituskyky, operatiiviset säästöt ja tämän päivän yritystoiminnan edellyttämä luotettavuus ja skaalautuvuus. Nämä ominaisuudet auttavat vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja säilyttämään kilpailuedun.

Jos yrityksesi tarvitsee lisää vakautta, se tarvitsee IBM:n ratkaisuja. Haastamme sinut tutkimaan, millaista on tulevaisuuden tietotekniikka.

 
Watch video

Video: Marc Dupaquier (00:01:15)

IBM:n satavuotinen kokemus ja innovaatiohistoria tekevät IBM:stä luonnollisen valinnan yrityksellesi


Watch video

Video: Sharon Driscoll (00:01:09)

Innovaatiot ovat auttaneet IBM:ää tunnistamaan malleja, joita hyödynnämme rakentaessamme tulevaisuuden tietojärjestelmiä.


Lue todisteet

IBM auttaa löytämään faktat, jotka kertovat totuuden

Valitse jokin seuraavista mielenkiinnon kohteista:


Uuteen järjestelmäympäristöön siirtyminen Yksinkertaistaminen Tietojen eheys

Yrityksesi tarvitsee suorituskykyistä ja skaalautuvaa tietojärjestelmien infrastruktuuria, joka kykenee nopeasti sopeutumaan muuttuviin vaatimuksiin.

Monimutkaisuudella ei ole sijaa yrityksen tietojärjestelmien infrastruktuurissa. Jos yrityksen on kohdistettava arvokkaat resurssit tietojärjestelmien hallintaan, sille jää vähemmän aikaa strategisten hankkeiden suunnitteluun ja kilpailuedun säilyttävän toiminnan ohjaamiseen.

Yrityksissä tallennettavan tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti samalla, kun levyjärjestelmien käyttöasteet ovat tehottomia. Tallennusjärjestelmän tehostaminen laitteistoa uudistamalla on elintärkeää, jotta yritys saa varmasti suurimman mahdollisen hyödyn tietotekniikkaan osoitetusta budjetista.

Harkitsetko uuteen konesaliin siirtymistä?

Asiantuntijoina ovat Cal Braunstein, Robert Frances Groupin analyytikko, Joe DeBella, Arizona Beveragen tietojärjestelmäjohtaja, sekä Dave Carlquist, IBM:n kilpailustrategian varajohtaja, jotka esiintyvät kahdessa tilaisuudessa:

  • Tweetchat

    #OpenITChat

  • Virtuaalitapahtuma

    Tietotekniikan siirtymisprojektien asiantuntijapaneeli, jossa asiantuntijat jatkavat keskustelua

Kokonaisvaltainen järjestelmä