Úspěch systému Watson inspiruje nové snahy!

Jaké jsou další systémy optimalizované pro konkrétní pracovní zátěže?


Watson: Historická výzva

IBM. Watson. Power7.

Úspěch systému Watson ve vědomostní televizní soutěži Riskuj! je silnou inspirací, nicméně obchodní dopad optimalizovaného návrhu systémů je stále pouze v začátcích. Pokroky systému Watson na poli hloubkové analýzy a jeho schopnost zpracovávat nestrukturovaná data a interpretovat přirozený jazyk budou nyní přizpůsobeny potřebám nových řešení v základním výzkumu, zdravotnictví, finančních službách a dalších oborech.

Watson je systém optimalizovaný pro konkrétní pracovní zátěž, který je určen pro složité analytické procesy, jejichž realizaci umožňují masívně paralelizované procesory POWER7 a technologie DeepQA.

Chcete se dozvědět více o systému Watson?


Power 7 - nová dimenze výkonu

S počítačovým systémem Watson přichází éra ‚velkých dat‘, tedy analytického uchopení nestrukturovaných dat a s tím spojených nových postřehů. Technologii používanou počítačem Watson lze využít k řešení problémů v nejrůznějších oblastech. Počítač dokáže procházet velké datové objemy a poskytovat přesné odpovědi, přičemž dokáže zároveň stanovit míru své důvěry v předkládanou odpověď. Technologii by bylo možné použít např. ve zdravotnictví, kde by mohla přispívat ke stanovení diagnózy. Uplatnění najde také v samoobslužných aplikacích, může např. poskytovat informace občanům, zajišťovat zákaznickou podporu po telefonu a podobně. Watson přitom není superpočítač, nýbrž komerčně dostupný systém postavený na platformě IBM Power7, který lze snadno upravit podle potřeb uživatelů. Systém postavený na serverovém řešení Power7 je vybaven řadou technologií IBM pro zpracování informací, souběžné řešení enormního množství úkolů a analýzu informací v reálném čase.

DB2 - databázové řešení

DB2.

Náklady na administraci databáze mohou výrazně překročit náklady na vlastní databázový software, a proto je důležité užitečné a účinné využití času administrátora.
Databázový software od IBM poskytuje špičkový výkon, spolehlivost, rozšiřitelnost a obslužnost. Použití špičkového serverového systémů skýtá řadu předností a software od IBM poskytuje funkce omezující celkové náklady vlastnictví databáze: špičkový výkon, kompresi, účinnost, spolehlivost, autonomní provoz, zabezpečení a produktivitu vývojářů.


Podívejte se na videa o systému Watson

Watson: Další velká výzva

Zhlédnout video. 

Společnost IBM a její historie vědeckých průlomů může být připsána oddání výzkumu a 'velkým výzvám'.

Podívejte se, jak tyto výzvy tlačí vědu cestami, o kterých se myslelo že nejsou průchodné.

Watson - Systém navržený k získávání odpovědí

Zhlédnout video. 

Počítačový systém, který porozumí mluvené řeči a dokáže dát jednu přesnou a jasnou odpověď, potřebuje správnou kombinaci hardwarových komponent a softwaru.

Podívejte se jak Watson spojuje obojí v jedinečný celek.

Systém Watson po soutěži Jeopardy!

Zhlédnout video. 

Watson byl upraven k překonání jedné konkrétní výzvy: utkat se s nejlepšími účastníky soutěže Jeopardy! z celého světa.

Podívejte se jak po tomto úspěchu pracuje IBM tým na implementaci této technologie napříč odvětvími jako jsou zdravotnictví, finančnictí a služby zákazníkům.


Použití systému Watson

Vybudování systému Watson s použitím komerčně dostupných systémů POWER7 zajišťuje urychlené přijetí systémů optimalizovaných pro konkrétní pracovní zátěže v odvětvích, kde hraje hlavní roli získávání znalostí a analytika. Watson používá komerčně dostupné systémy Power 750, které jsou v současné době společnostmi využívány k provozu systémů optimalizovaných pro konkrétní pracovní zátěže - od komplexních analytických procesů až po zpracování transakcí. Podívejte se na video a informujte se o využití systémů optimalizovaných pro konkrétní pracovní zátěže v těchto podnicích.

Rice University

Zhlédnout video. 

K lepšímu pochopení příčin rakoviny a ostatních nemocí používá systémy optimalizované pro konkrétní pracovní zátěž, které jsou vybudovány s použitím procesorů POWER7. Zajišťuje si tak okamžitý přístup ke sdílenému výzkumnému výpočetnímu systému v reálném čase. Tyto systémy mohou poskytnout flexibilitu a účinnost na poli analýzy širokého spektra problémů a mohou zvládat vysoké objemy paralelního zpracování dat, například analýzu genových sekvencí, skládání molekul bílkovin nebo modelování účinku léků. Výzkumníci na univerzitě Rice University nezískali pouze všestrannější server, ale učinili významný krok k pochopení rakoviny.

GHY International

Zhlédnout video. 

Kanadská společnost působící v oblasti celních deklarací, používá systém optimalizovaný pro konkrétní pracovní zátěž s procesory POWER7 ke správě mezinárodních obchodních služeb a poradenství. Společnost GHY pomáhá svým klientům při mezinárodním nákupu a prodeji zboží. Pomocí systém POWER7 pomáhá zákazníkům řídit v reálném čase veškeré aspekty celosvětového obchodu, například dodržování předpisů a řízení rizik, a spoří jim čas a finanční prostředky vyřizováním celních deklarací.

Jsme zde pro Vás

Tomas Baksa
Peter Maďar

Watson naleznete zde:

Webové vysílání

Mimo soutěž Riskuj!: Obchodní dopady systému IBM Watson


Další informace