License Information documents

Repository for licenses under the IPLA family

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Για τα Προγράμματα που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα χορηγείται άδεια χρήσης βάσει των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων, επιπλέον των όρων και προϋποθέσεων της Διεθνής Σύμβαση Άδειας Χρήσης Προγράμματος.

Όνομα Προγράμματος: IBM Lotus Foundations Reach V1.0
Αριθμός Προγράμματος: 5724-Y71

Υποστηρικτικά Προγράμματα

Χορηγείται άδεια χρήσης του Προγράμματος ως πακέτου πολλαπλών προϊόντων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα προϊόντα που διανέμονται με το Πρόγραμμα ("Υποστηρικτικά Προγράμματα"). Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης έχει εξουσιοδότηση να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τα εν λόγω Υποστηρικτικά Προγράμματα μόνο σε συσχέτιση με τη χρήση του Προγράμματος εκ μέρους του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης του Προγράμματος στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν έχει εξουσιοδότηση για τη μεταβίβαση ή μεταπώληση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων. Οι όροι της Σύμβασης για το Πρόγραμμα ενδέχεται να αντικαθιστούν ή να τροποποιούν τους όρους άδειας χρήσης για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων, οι όροι για το Πρόγραμμα αντικαθιστούν της όρους της σύμβασης άδειας χρήσης που συνοδεύει τα Υποστηρικτικά Προγράμματα. Όταν το δικαίωμα του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα λήξει ή καταγγελθεί, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση και να καταστρέψει ή να επιστρέψει άμεσα όλα τα αντίγραφα των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων στο μέρος από το οποίο ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης τα απέκτησε. Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μεταφόρτωσε (download) τα Υποστηρικτικά Προγράμματα από το διαδίκτυο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το μέρος από το οποίο το απέκτησε. Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θέλει να του χορηγηθεί άδεια χρήσης των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων για χρήση πέραν των ορίων που καθορίζονται ανωτέρω, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να επικοινωνήσει με έναν Εκπρόσωπο Πωλήσεων της IBM ή με το μέρος από το οποίο απέκτησε τα Υποστηρικτικά Προγράμματα, ώστε να του χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης.

Ο ορισμός του όρου "Υποστηρικτικά Προγράμματα" αντικαθιστά οποιεσδήποτε παλιότερες παραπομπές στον όρο "Άλλα Προγράμματα IBM".

Τα ακόλουθα προγράμματα είναι Υποστηρικτικά Προγράμματα για τα οποία χορηγείται άδεια χρήσης με τα Προγράμματα:
IBM Lotus Sametime Standard

Κώδικας με Χωριστή Άδεια Χρήσης

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δεν ισχύουν στο βαθμό που θεωρούνται άκυρες ή μη εφαρμόσιμες βάσει του νόμου που διέπει την παρούσα άδεια χρήσης. Κάθε ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα θεωρείται "Κώδικας με Χωριστή Άδεια Χρήσης". Για τον Κώδικα της IBM με Χωριστή Άδεια Χρήσης χορηγείται άδεια χρήσης στο Δικαιούχο Άδειας Χρήσης βάσει των όρων μίας ή περισσότερων αντίστοιχων συμβάσεων άδειας χρήσης με τρίτες εταιρείες όπως καθορίζονται στο (στα) αρχείο(-α) NON_IBM_LICENSE που συνοδεύει(-ουν) το Πρόγραμμα. Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε όρων της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που μπορεί να έχει συνάψει ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης με την IBM, οι όροι της (των) εν λόγω σύμβασης(-εων) άδειας χρήσης τρίτου μέρους διέπουν τη χρήση όλου του Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης από το Δικαιούχο Άδειας Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω.

Σε μελλοντικές αναβαθμίσεις ή επιδιορθώσεις του Προγράμματος μπορεί να περιέχεται πρόσθετος Κώδικας με Χωριστή Άδεια Χρήσης. Ο εν λόγω πρόσθετος Κώδικας με Χωριστή Άδεια Χρήσης και οι αντίστοιχες άδειες χρήσης θα προσδιορίζονται σε άλλο αρχείο NON_IBM_LICENSE που θα συνοδεύει την αναβάθμιση ή επιδιόρθωση του Προγράμματος. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τις συμβάσεις άδειας χρήσης που περιέχονται στο (στα) αρχείο(-α) NON_IBM_LICENSE. Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν συμφωνεί με τους όρους των εν λόγω συμβάσεων άδειας χρήσης τρίτων, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον Κωδικό με Χωριστή Άδεια Χρήσης.

Για Προγράμματα που αποκτήθηκαν βάσει των όρων της Διεθνούς Σύμβασης Άδειας Χρήσης Προγράμματος (International Program License Agreement - "Σϋμβαση IPLA") ή της Διεθνούς Σύμβασης Άδειας Χρήσης για Προγράμματα χωρίς Εγγύηση (International Program License Agreement for Non-Warranted Programs - "Σύμβαση ILAN") και εφόσον ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι ο αρχικός δικαιούχος άδειας χρήσης του Προγράμματος, εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν συμφωνεί με τις συμβάσεις άδειας χρήσης τρίτων, μπορεί να επιστρέψει το Πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου "Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων" της Σύμβασης IPLA ή ILAN της IBM και εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

Σημείωση: Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε όρων της σύμβασης άδειας χρήσης του τρίτου μέρους, της Σύμβασης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που μπορεί να έχει συνάψει ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης με την IBM:
(α) Η IBM παρέχει αυτό τον Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης στο Δικαιούχο Άδειας Χρήσης ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
(β) Η IBM ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
(γ) Η IBM δεν φέρει ευθύνη προς το Δικαιούχο Άδειας Χρήσης και δεν θα υποστηρίζει, θα αποζημιώνει ή θα απαλλάσσει το Δικαιούχο Άδειας Χρήσης έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων που απορρέουν από ή σχετίζονται με τον Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης, και
(δ) Η IBM δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, ζημίες ηθικής βλάβης ή ποινικές ρήτρες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας δεδομένων, διαφυγουσών οικονομιών και διαφυγόντων κερδών, αναφορικά με τον Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης.


Παρά τους αποκλεισμούς αυτούς, στη Γερμανία και στην Αυστρία η εγγύηση και η ευθύνη της IBM για τα Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης διέπονται μόνο από τους αντίστοιχους όρους για τη Γερμανία και την Αυστρία στις συμβάσεις άδειας χρήσης της IBM.

Σημείωση: Η IBM μπορεί να παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για ορισμένα στοιχεία Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης. Εάν διατίθεται τέτοια υποστήριξη, οι λεπτομέρειες και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι που διέπουν την εν λόγω υποστήριξη θα καθορίζονται στο έγγραφο Πληροφορίες για την Άδεια Χρήσης.

Τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης:
GNOME Binding
GTK+ Binding

Όροι για το Συγκεκριμένο Πρόγραμμα

Οι όροι της παρούσας σύμβασης άδειας χρήσης διέπουν την εξουσιοδοτημένη χρήση του Προγράμματος εκ μέρους του Δικαιούχου Αδειας Χρήσης η οποία δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αξιολόγησης. Για τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αξιολόγησης, ισχύουν οι όροι της συνοδευτικής Διεθνούς ʼδειας Χρήσης για την Αξιολόγηση Προγραμμάτων.

Ένας "Εξουσιοδοτημένος Χρήστης" (Authorized User) είναι ένα πρόσωπο (επώνυμο ή ανώνυμο) εντός ή εκτός της επιχείρησης του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης. Το Πρόγραμμα μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές ή εξυπηρετητές και να χρησιμοποιηθεί από τον αριθμό χρηστών για τον οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στην Απόδειξη Δικαιώματος (Proof of Entitlement - PoE). Ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης πρέπει να διαθέτει ένα δικαίωμα χρήσης για κάθε Εξουσιοδοτημένο Χρήστη ο οποίος αποκτά πρόσβαση στο Πρόγραμμα ή σε οποιοδήποτε λειτουργικό τμήμα του Προγράμματος με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω ενός προγράμματος πολυπλεξίας (multiplexing), μιας συσκευής ή ενός εξυπηρετητή εφαρμογών (application server)) με οποιοδήποτε μέσο.

Ο αριθμός των αδειών χρήσης Εξουσιοδοτημένου Χρήστη που πρέπει να αποκτήσει ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης για το Πρόγραμμα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του προγράμματος Lotus Foundations Start στο οποίο προστίθεται το Πρόγραμμα. Επιπλέον, ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης πρέπει να αποκτήσει πρόσθετες άδειες χρήσης Εξουσιοδοτημένου Χρήστη για το Πρόγραμμα για οποιουσδήποτε Εξουσιοδοτημένους Χρήστες άλλων προγραμμάτων εκτός από το Lotus Foundation Start οι οποίοι μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τα εξής:

1. Λειτουργίες εντοπισμού συνδεδεμένων χρηστών (Presence Awareness) ή/και ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) από οποιοδήποτε λογισμικό πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του IBM Lotus Sametime Connect, του IBM Lotus Notes και οποιωνδήποτε προγραμμάτων πλοήγησης του διαδικτύου, ή/και

2. Οποιεσδήποτε εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από το Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος με τη χρήση των πακέτων εργαλείων (toolkits) του Προγράμματος.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο πραγματικός αριθμός των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στο Πρόγραμμα ή κάνουν χρήση του Προγράμματος να υπερβαίνει τον αριθμό των Αποδείξεων Δικαιώματος που έχει αποκτήσει ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης.

Με την απόκτηση ʼδειών Χρήσης ανά Εξουσιοδοτημένο Χρήστη (Per Authorized User Licenses) για το Πρόγραμμα εκ μέρους του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης, όπως καθορίζεται ανωτέρω, εξουσιοδοτείται ένα ισόποσος αριθμός χρηστών να εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν το λογισμικό πελάτη IBM Lotus Sametime Connect σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές. Επιπροσθέτως, ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης μπορεί να εγκαταστήσει όσους πελάτες (clients) είναι ευλόγως απαραίτητοι για την παροχή της ανωτέρω πρόσβασης.

Ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης μπορεί να αποκτήσει άδειες χρήσης για πεντακόσιους (500) το πολύ Εξουσιοδοτημένους Χρήστες.

Ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες/λειτουργικά τμήματα που μπορεί να συνοδεύουν το Πρόγραμμα:

α. IBM Lotus Web Conferencing/Instant Meetings
β. Ενσωμάτωση λειτουργίας εντοπισμού συνδεδεμένων χρηστών (presence awareness) στο iNotes
γ. IBM Sametime Gateway (ενοποίηση Public IM)
δ. Ενοποίηση με το Microsoft Office ή το Sharepoint
ε. Ενσωμάτωση λειτουργίας εντοπισμού συνδεδεμένων χρηστών στο Microsoft Outlook μέσω Domino Access for Microsoft Outlook (DAMO)
στ. Ενοποίηση με επιχειρησιακές εφαρμογές και άλλο λογισμικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η IBM ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Η IBM ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ.

ΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η IBM ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (όπως π.χ. τεχνική υποστήριξη πακέτων εργαλείων του Προγράμματος πριν την πώληση, θέματα κωδικοποίησης αναφορικά με τη χρήση των πακέτων εργαλείων του Προγράμματος, συντήρηση κώδικα που παράγεται με χρήση των πακέτων εργαλείων του Προγράμματος) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ IBM DEVELOPER API. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ software_premium_support@us.ibm.com.D/N: L-JCOK-7T3N7F
P/N: L-JCOK-7T3N7F