Riski azaltmak ve iletişimi geliştirmek için devreye alma belirtimleri oluşturun

IBM Rational Software Architect for Deployment Planning, devreye alma belirtimleri oluşturmanızı sağlayarak Rational Software Architect ürününü geliştirir. Bu eklenti, yazılım çözümlerinizin ilk denemede düzgün bir şekilde devreye alınmasına yardımcı olacak topoloji şablonları ve devreye alma modelleri sağlar. Artık geliştirmeye ilişkin riskleri azaltabilir ve geliştirme işlemlerinde iletişimi geliştirebilirsiniz.

Rational Software Architect Extension for Deployment Planning ile sağlanan özellikler şunlardır:

Devreye alma planlaması

Araç paletleri ve şablonları

Esneklik

Rational Software Architect Extension for Deployment Planning kaynakları

Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.