Varlıkların ve bilgilerin gelişmiş tehditlerden korunmasına yönelik güvenlik istihbaratı ve Sense Analytics

IBM QRadar SIEM, bir ağ geneline dağılmış binlerce aygıt, uç nokta ve uygulamadaki günlük olaylarını ve ağ akışı verilerini birleştirir. Güvenlik suçlarını belirlemek için işlenmemiş verileri normalleştirir ve ilişkilendirir, yanlış pozitifleri kaldırmak, gelişmiş tehditleri ortaya çıkarmak, olağandışı durumları saptamak ve olağan davranışı sağlamak için gelişmiş Sense Analytics motorunu kullanır. Bir seçenek olarak sunulan bu yazılım, IBM X-Force Threat Intelligence yazılımını içerir. Bu yazılım, kötü amaçlı yazılım anasistemleri, istenmeyen e-posta kaynakları ve diğer tehditler de dahil olmak üzere kötü niyetli olması muhtemel IP adreslerinin listesini sağlar. IBM QRadar SIEM ayrıca, sistem güvenlik açıklarını olay ve ağ verileri ile ilişkilendirerek, güvenlik olaylarının önceliklendirilmesine yardımcı olur.

IBM QRadar SIEM:

Gerçek zamanlı görünürlük sağlar

Uyarıları azaltır ve önceliklendirir

Tehdit yönetiminin daha etkili bir şekilde yapılmasına olanak sağlar

Bulut ortamlarında güvenlik istihbaratı sağlar.

Ayrıntılı veri erişimi ve kullanıcı etkinliği raporları oluşturur

Birden çok kullanıcı olanağını ve bir ana konsol sunar

Güvenliğe ilişkin öncelikli bir yaklaşım sunmak üzere IBM X-Force araştırma ve geliştirme ekibinin tehdit istihbaratı alanındaki uzmanlığını kullanır ve tehdit konusunda işbirliği ve yönetim için IBM Security App Exchange'e erişmeye izin verir.


Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.