Varlık yaşam çevrimi için kapsamlı kurumsal varlık yönetimi ve bakım yönetimi

IBM Maximo Asset Management, varlık yoğunluğu olan sektörlerde ortak bir platformda fiziksel varlıkların yönetimine yönelik kapsamlı bir çözümdür. Tümleşik mobil erişim, kullanıma hazır eşleme, ekip yönetimi ve analitik öngörüleri sunar.

Maximo Asset Management kuruluşların en iyi uygulamaları, stok, kaynaklar ve personeli paylaşmasını ve uygulamasını sağlar. Fabrika, üretim, altyapı, tesisler, ulaşım ve iletişim dahil tüm varlık tiplerinin yönetilmesine yardımcı olur.

Tesis içinde ya da hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) ürünü olarak kullanılabilir.

Maximo Asset Management, gelişmiş bir hizmet odaklı mimari içinde yer alan altı yönetim modülünü içerir.

Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.