Olayları, nitelikleri ya da davranış kalıplarını belirleyen video analitiği yazılımı

IBM Intelligent Video Analytics, izlenen ortamların video analizi aracılığıyla olayları, öznitelikleri veya davranış kalıplarını belirler. Bu video analizi yazılımı, video akışlarını gerçek zamanlıyakın bir biçimde izler, otomatik olarak uyarılar oluşturur ve belirli olayların, eğilimlerin ve kalıpların belirlenmesi için geçmiş verilerin adli analizine olanak sağlar. Kullanıcıların daha akıllı kararlar almak için verilerden elde edilen bilgileri organize etmesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak sağlar ve kuruluşlar ya da ajanslar içerisinde veya arasında daha iyi işbirliği yapılmasını teşvik eder.

Zengin içeriğe dayalı dizin oluşturma ve gelişmiş arama yeteneği

Kapsamlı emniyet, güvenlik, istihbarat ve araştırma yetenekleri

Açık, standartlara dayalı ve kapsamlı mimari

IBM Intelligent Operations Center ve IBM i2 COPLINK FaceMatch ile isteğe bağlı bütünleştirme


Büyütmek için tıklatın

Kişinin gözlük, saç, gövde gibi niteliklerinin bileşiminden yararlanan zengin arama yetenekleri

Büyütmek için tıklatın

Nesnelerin hareketlerinin önceden tanımlanan kalıplarla tutarsız olması durumunda otomatik uyarılar

Büyütmek için tıklatın

İyileştirilmiş renk tabanlı aramalar için 13 renk içeren paletle gelişmiş renk kalibrasyonu yetenekleri

Büyütmek için tıklatın

Arama sonuçlarının artırılması için manuel ve otomatik boyut düzeltme ile gelişmiş arama özellikleri

Kişinin gözlük, saç, gövde gibi niteliklerinin bileşiminden yararlanan zengin arama yetenekleri

Nesnelerin hareketlerinin önceden tanımlanan kalıplarla tutarsız olması durumunda otomatik uyarılar

İyileştirilmiş renk tabanlı aramalar için 13 renk içeren paletle gelişmiş renk kalibrasyonu yetenekleri

Arama sonuçlarının artırılması için manuel ve otomatik boyut düzeltme ile gelişmiş arama özellikleri

For a complete list of IBM Intelligent Video Analytics system requirements including operating system and hardware requirements:

Linux and Windows

Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.