Maliyetleri azaltmak, uygulama sağlama sürecini hızlandırmak ve riskleri azaltmak için test verileri yönetimini optimize edin ve otomatikleştirin

IBM InfoSphere Optim Test Data Management, test verileri yönetim sürecini optimize eder ve otomatikleştirir. Önceden oluşturulan iş akışları ve talep üzerine sağlanan hizmetler, sürekli test sürecini ve Çevik yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır. IBM InfoSphere Optim Test Data Management, uygulama geliştirme sürecini hızlandırmak için geliştirme ve test ekiplerinin gerçekçi, doğru boyutta test veritabanlarını ve veri ambarlarını kullanmalarına yardımcı olur.

InfoSphere Optim Test Data Management kuruluşlara aşağıdaki konularda yardımcı olur:

 
          

Test verileri yönetimi süreçlerini kolaylaştırma

Üretim ortamına benzer ortamlar oluşturma

Hassas verileri koruma ve riskin azaltılmasına yardımcı olma

Ölçeklenebilir, tek bir kurumsal çözüm kullanma

Kapsamlı bir sürekli test çözümü sağlar

InfoSphere Optim Test Data Management

Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.