IBM Operations Analytics – Predictive Insights nedir?

IBM Operations Analytics – Predictive Insights, hizmeti etkilemeden önce uygulama, ara katman yazılımları veya altyapı sorunlarını tahmin etmek için bilişsel makine öğrenimi ve sorunları erken saptama özelliğini kullanarak kesintileri önlemenize yardımcı olabilir. Bu yazılım, görev açısından kritik uygulamaların hiçbir zaman bozulmamasını güvence altına almanıza yardımcı olur.

IBM Operations Analytics – Predictive Insights çözümünün avantajları nelerdir?

Kesintileri önleyin

 • Uygulama kullanılabilirliğini artırır ve hizmet bozulmasını azaltır.
 • Hizmet ölçümleri dahil olmak üzere altyapı genelindeki olağan çalışma davranışını öğrenir.
 • Hizmet ya da iş etkilenmeden önce ortaya çıkan sorunları ya da hizmete olan etkilerini saptar.

Temel neden analizini daha hızlı gerçekleştirin

 • Sorunları daha kısa sürede yalıtır.
 • Sorun bileşenlerine ilişkin öngörüler sağlamak için grafiksel bağımlılık görünümlerini ve uyarılarını kullanır.
 • Sorun bileşenlerinin birbirleriyle olan bağımlılıklarına ilişkin daha fazla öngörü sağlar.
 • Etki alanı modelleri ya da şablonları için önceden oluşturulmuş bir kitap olmasını gerektirmez.

Operasyonel maliyetleri düşürün

 • Karmaşık hizmet modellerine ya da özelleştirilmiş becerilere gereksinim olmadan maliyetleri azaltır.
 • Düşük devreye alma ve sahip olma maliyeti için basit yapılandırma gereksinimleri sunar.
 • Kuruluş ve ayarların daha hızlı yapılmasını sağlar; her sunucu için büyük ölçüm kapasitesi sunar.
 • Maliyeti yüksek ve zaman alan yanlış uyarıları azaltır.

“IBM SmartCloud Analytics, sessiz hatalar dahil olmak üzere oluşan büyük arızaların %100'ünün saptanmasına, yılda 300.000 ABD Doları tasarrufla sonuçlanacak olan manuel eşikleri ortadan kaldırmamıza yardımcı oldu.”

Chris Smith, Consolidated Communications Holdings, Inc. Araç ve Otomasyon Direktörü

Öngörü ve destek edinin

Uzmanlardan ve diğer kullanıcılardan öğrenin. Gerekirse yardım alın.

IBM Operations Analytics - Predictive Insights kaynakları

Gösterim

Tahmine dayalı öngörü olağandışı durumlarını belirleyin ve tanılayın

DevOps kullanıcısının, olağandışı durumları saptamak ve uygulama kesintilerinin önlenmesine yardımcı olmak için tahmine dayalı öngörü ve analitikleri nasıl kullanabileceğini görün.

Web yayını

Hizmeti etkilemeden önce kesintileri tahmin edin

IBM çözümlerinin bir yandan rekabet ortamında öne çıkarken diğer yandan uygulama kalitesinin düşmesini engellemenize ve hizmet kesintilerini önlemenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Video

Predictive Insights çözümüne bilişsel genel bakış

IBM Operations Analytics – Predictive Insights çözümünün, müşterilerin hizmeti etkileyen sorunları önlemesine ve sorunun temel nedenini belirlemesine nasıl yardımcı olduğunu görün.

Karşıdan Yüklemeler

IBM Operations Analytics – Predictive Insights; uygulama, ara katman yazılımı ya da altyapı sorunlarını hizmeti etkilemeden önce tahmin eder.

Yöneticilerin performans yöneticisi

Sürekli olarak uygulama ve altyapı davranışını öğrenir; tüm izleme verileri için eşikleri dinamik olarak yönetir.

Olağandışı durum saptama

Olağandışı davranışı saptar ve sorunlar hizmetleri etkilemeden önce bir uyarı gönderir; böylece BT'nin reaktif kipten proaktif kipe geçmesini sağlar.

Tahminde bulunma

Olası kritik sorunları belirlemek için olağandışı durumları ve metrikleri tahmin eder.

Çok değişkenli analiz

Daha kapsamlı öngörü ve daha hızlı ortalama onarım süresi için ilgili temel performans göstergelerini (KPI'ler) keşfeder.

Şu ürünler de ilginizi çekebilir:

Sorunların belirlenmesine, yalıtılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olmak için her tür operasyonel veri tipini analiz eder. Bu yazılım, günlükler, olaylar, ölçümler, destek belgeleri ve sorun simgeleri dahil birden çok kaynaktaki verileri bütünleştirir.

Kullanıcıların günlük, etkinlik ve hizmet isteği verileri ve performans metrikleri gibi IBM z Systems işletim ortamları genelinde yapısal ve yapısal olmayan çok büyük hacimli operasyonel verileri aramasını, görselleştirmesini ve analiz etmesini sağlar.

IBM Operations Analytics - Predictive Insights kaynakları

Tahmine dayalı öngörü olağan dışı durumlarını belirleyin ve tanılayın

DevOps kullanıcısının olağan dışı durumları saptamak ve uygulama kesintilerinin önlenmesine yardımcı olmak için tahmine dayalı öngörü ve analitikleri kullanabildiğini görün.

Hizmeti etkilemeden önce kesintileri tahmin edin

IBM çözümlerinin bir yandan rekabet ortamında öne çıkarken diğer yandan uygulama kalitesinin düşmesini engellemenize ve hizmet kesintilerini önlemenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Clabby Analytics, IBM çözümlerini öneriyor

IBM çözümlerinin, sistem davranışlarını öğrenmenize, olası sorunları belirlemenize ve BT ile ilgili işgücü maliyetlerini azaltmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Kaynaklar

Deneme sürümü

Ücretsiz 30 günlük deneme sürümü

Tahmine dayalı öngörülerin, verilerinizin davranışını nasıl öğrendiğini ve kesintiler oluşmadan sorunları bulmanıza nasıl yardımcı olduğunu kendiniz görün.

Gösterim

Tahmine dayalı öngörü olağandışı durumlarını belirleyin ve tanılayın

DevOps kullanıcısı, olağandışı durumları saptamak ve uygulama kesintilerinin önlenmesine yardımcı olmak için tahmine dayalı öngörü ve analitik kullanabilir.

Web yayını

Hizmeti etkilemeden önce kesintileri tahmin edin

IBM çözümlerinin bir yandan rekabet ortamında öne çıkarken diğer yandan uygulama kalitesinin düşmesini engellemenize ve hizmet kesintilerini önlemenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Analist raporu

Clabby Analytics, IBM çözümlerini öneriyor

IBM çözümlerinin, sistem davranışlarını öğrenmenize, olası sorunları belirlemenize ve BT ile ilgili işgücü maliyetlerini azaltmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Analist raporu

Teknoloji kararları için kritik operasyon analitiği

Bu Forrester pazar araştırmasını temel alarak işlem analitiğinin benimsenmesi, avantajları ve zorlukları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Video

Predictive Insights bilişsel genel bakışı

IBM Operations Analytics – Predictive Insights çözümünün müşterilerin, hizmeti etkileyen sorunları önlemesine ve temel nedeni belirlemesine nasıl yardımcı olduğunu görün.

Video

Teknik sohbet: BT Analitiğinin Dönüştürme Değeri

BT'ye yönelik gelişmiş analitik için tetikleyicileri, kullanım senaryolarını ve avantajları keşfedin ve bunun geleneksel iş istihbaratından nasıl farklılık gösterdiğini görün.

Başarı öyküsü

Consolidated Communications

Telekomünikasyon şirketinin IBM Netcool ve IBM Operations Analytics çözümleriyle nasıl yılda tahmini 600.000 ABD Doları tasarruf sağladığını görün.

Başarı öyküsü

Claranet

Claranet'in sorun bildirim formları sayısını azaltmak ve müşterilerine yönelik iş açısından kritik sorunlara odaklanmak için gelişmiş olay analitiğini nasıl kullandığını keşfedin.

Başarı öyküsü

Barclays Bank

Çok uluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketinin, kanal kullanımı analitiği sunum hızını yüzde 60'a kadar artırmak için IBM çözümlerini nasıl kullandığını öğrenin.

Kaynaklar

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.