IBM Control Desk nedir?

IBM Control Desk birleşik BT varlık ve hizmet yönetimi yazılımı, hem dijital, hem de fiziksel varlıklar için iş süreçlerinin yönetilmesine ilişkin ortak bir denetim merkezi sağlar. Kritik önem taşıyan verilerin korunması ve kesintilerin önlenmesi için uygulamalara, uç noktalara ve varlıklara ilişkin denetim, yönetişim ve uyumluluk sağlar.

IBM Control Desk çözümünün avantajları nelerdir?

Kolayca çalışmaya başlayın

Hizmet isteklerinin işlenmesi ve sorunların ya da olayların yönetilmesi için verimli bir hizmet masası ve bilgi tabanı sağlanmasına yardımcı olacak tek bir Web arabirimi ekranı kullanır.

 • Arızalara verilecek yanıtların önceliklerini, iş hizmetinin etkisi doğrultusunda belirler.
 • Arama yapılabilen bir çözüm bilgi bankası ve yerleşik uzaktan tanılama ile sorun çözümünü hızlandırır. Temsilciler, iş istasyonlarını uzaktan kontrol edebilir ve isteğin daha kısa sürede yerine getirilmesi için kullanıcılarla sohbet edebilir.
 • Sorun bildirimi şablonları sağlar ve Genesys ile Cisco telefon yazılımlarıyla bütünleşmesi aracılığıyla iş emri alanlarını önceden hizmet isteği bilgileriyle doldurur.
 • Sorun bildirimlerini anahtar kelimeler ve ayrıntılı bilgi alanları doğrultusunda otomatik olarak sınıflandırır. BMC Remedy ve HP Service Center ile iki yönlü bütünleşme aracılığıyla sorun bildirimlerini eşitleyebilir.
 • E-postaları içe dönük hizmet istekleri olarak işler. Hizmet istekleri Blackberry, Apple iOS ve Android aygıtları kullanılarak oluşturulabilir, görüntülenebilir ve onaylanabilir.

Projeleri büyük kolaylıkla yönetin

Riski azaltan ve hizmetlerin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olan gelişmiş etki analizi ve otomatikleştirilmiş değişiklik prosedürleri sağlamak için değişiklik, yapılandırma ve yayın yönetimi özelliklerinikullanır.

 • Araç takımı, Configuration Management Database (CMDB) içinde yüklü verilerin tam mutabakatını içerir.
 • Configuration Management Database'e tam mutabakat, tüm süreçler için Bilgi Teknolojisi Altyapısı Kitaplığı (ITIL) tabanlı iş yükleri, kaynak kullanılabilirliği, kesinti ve değişiklik dönemleri için değişiklik zamanlamasına ilişkin tek bir takvim sağlar.
 • Otomatikleştirilmiş etki analizi ve “olasılık” motoru, değişikliklerin neden olduğu kesintilerin önlenmesini sağlar.
 • Uygunluk ilkesinin uygulanması sayesinde değişiklikler kuruluş genelinde takip edilir ve kaydedilir. Uygunluğun doğrulanmasına yardımcı olmak için yapılandırma öğelerinin, uygulamaların ve hizmet yapılandırmalarının istenen durumlarını yönetir.
 • Görsel iş hizmetleri, çeşitli yapılandırma öğesi ilişkilerine dayalı olarak görüntülenebilir. Bu görünümler sorunların ayrıştırılması ve etki analizinin yapılması için kullanılabilir. Google eşlemesi gibi diğer görünümler de desteklenir.

Yazılım yaşam çevrimi bütünleştirmesini iyileştirin

BT donanımı ve yazılımı lisans uyumluluğu yeteneklerinin varlık yaşam çevriminin tamamının yönetilmesi için BT varlığı yaşam çevrimi yönetimi içerir.

 • Güncel, proaktif olarak yönetilen yetkili bir varlık havuzu sağlar. Donanım varlıklarının kurulumunu, taşınmasını, eklenmesini ve değiştirilmesini takip eder ve denetler. Aynı zamanda, yazılım yetkilerinin tam görünümünü sağlar.
 • IBM Endpoint Manager ile bütünleştirme, devreye alınmış yazılımların kesin bir envanterini sağlar. Uyumluluk gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak için lisans takibini otomatikleştirir ve uyumluluk denetimlerine harcanan zamanı ve uyumluluk denetimleriyle ilişkili maliyeti ve riski azaltır.
 • Aktif olmayan varlıkları belirlemenize veya kullanım oranı düşük varlıkları yeniden devreye almanıza yardımcı olan varlık raporları oluşturur.
 • Birtakım ortak satın alma çözümüyle bütünleştirme sayesinde, ilişkili sözleşmeler de dahil olmak üzere her BT varlığının yaşam çevriminin tamamı yönetilir.
 • Lisansların gereksiz bir şekilde yeniden sipariş edilmesine karşı koruma sağlar. Bir varlığın kullanımını sonlandırdığınızda ilişkili tüm yazılım lisansları da boşa çıkar. Varlık tabloları verileri yansıtır ve lisansları yeniden kullanılabilir hale getirir.

Daha verimli bir self servis olanağını etkinleştirin

Kullanıcılara, hizmet masası temsilcilerine yapılan aramalara son verecek otomatik bir arabirim sunan bir hizmet kataloğu sağlar.

 • Kullanıcıların arama yapması ve sipariş etmesi için mevcut hizmetlerin bir listesini yayınlar. İşletim kitabı otomasyonu ile hizmet taleplerinin yerine getirilmesini otomatikleştirir, kullanıcı taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli olan manuel müdahaleyi minimum düzeye indirger.
 • Maliyet bilgileri artık hizmetlere eklenebilir. Artık kullanıcılar hizmetlerin maliyetini anlayabilir ve hizmet tüketimlerini buna göre yönetebilir.
 • Bir grup ya da iş birimine dayalı olarak hizmet kataloğu girdileri sağlayarak hizmet yetkilendirmesini destekler.
 • Genel hizmet öğeleri için zamandan tasarruf etmenize ve katalog geliştirme maliyetini düşürmenize yardımcı olan hizmet tanımlama şablonları sunar.
 • İş emirleri oluşturma maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olabilecek iş planı şablonları sağlar.

Müşteri deneyimlerini tasarlayın ve otomatikleştirin

Devreye alınan tek bir eşgörünümde çok sayıda müşteri için hizmet desteği ve hizmet sağlama yetenekleri sunarak hibrit bulut desteği sağlar.

 • Çok sayıda faturalandırma yöntemi, size hizmet desteği sunmanın ve hizmet sağlamanın tüm maliyetlerini görme olanağı sunar. Müşteriler, hizmet kullanımlarına ilişkin saydamlık elde eder.
 • Müşteri sözleşmeleri havuzu, yetki denetimlerini sağlar. Bu denetimler, müşterilerin istenen hizmetlerde yetkilendirilmesini ve doğru bir ücretlendirme yapılmasını sağlar.
 • Taleplere ilişkin yanıt planları, her talebin işlenmesi için uygun kişiyi veya yanıt ekibini otomatik olarak atar. Etkileşimli, eylem tabanlı iş akışları, hizmetin otomatikleştirilmiş olarak sağlanmasına imkan tanır ve tutarlılık sağlanmasına yardımcı olur.
 • Çok sayıda müşteriyi kapsayan operasyonlar, aynı anda çok sayıda müşteriyi yürütmenize olanak sağlar. Müşteri verilerini ayırır ve bakım ile onarım maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur.
 • Çok yönlü bir raporlama motoru raporlar oluşturur, gösterge tablolarında temel performans göstergelerini görüntüler ve anlık sorgulama işlevi sağlar. Bir sorgulama sihirbazı, kullanıcıların kendi raporlarını tanımlamasına ve zamanlamasına imkan tanır.

“IBM'in birleşik hizmet yönetimi çözümü, St Vincent'ın BT desteği hizmet grubunun, hasta güvenliğini doğrudan etkileyen hizmet isteklerini öncelik sırasına koymasına yardımcı oluyor. Bir doktorun veya bir hemşirenin dizüstü bilgisayarında sorun olması durumunda, bununla anında ilgilenmek için gerekli olan kapasiteye ve bilgiye artık sahibiz."

Russell Wilcoxon - BT Destek Hizmeti Koordinatörü - St Vincent's Health Australia

Öngörü ve destek elde edin

Uzmanlardan ve diğer kullanıcılardan bilgi edinin. Gerekirse yardım alın.

Satıcı Firma Ortamı: Enterprise Service Desk Yazılımı

IBM Control Desk ürününün neden en üst sırada yer aldığını öğrenin.

BT hizmet yönetiminde ilgi çekici bir vaka

BT varlık ve hizmet otomasyonunun zorluklarını ve avantajlarını keşfedin.

Kognitif Çağın Kahramanı: IBM Control Desk Hizmet Olarak Sunulan Yazılımı

IBM Control Desk ile zamandan nasıl tasarruf edebileceğinizi, otomatik güncellemeleri ve anında büyütmeleri nasıl elde edebileceğinizi öğrenin.

Özellikler

IBM Control Desk, kullanıcı dostu kendi kendine hizmet olanağı, otomatikleştirilmiş hizmet yönetimi ve kesintisiz biçimde bütünleştirilmiş, en iyi uygulamaları esas alan hizmet masası yetenekleri sunar. Tamamen tutarlı bir kod tabanı ve tamamen eşdeğer işlevlerle hem iş yerinde hem de Hizmet Olarak Sunulan Yazılım çözümü olarak sunulur.

IBM Control Desk, en iyi uygulama niteliğindeki ITSM süreci modellerinin iyi bütünleştirilmiş bir setiyle birlikte sağlanır. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

 • Kendi Kendine Hizmet ve Talep Karşılama, sorunların ve taleplerin ele alınmasına yönelik tek bir giriş noktası sağlar.
 • Sorun Yönetimi ve Olay Yönetimi, operasyonlarla bağlantılı olarak onarıma kadar geçen ortalama süreyi en aza indirmeye odaklanır.
 • Değişiklik Yönetimi, birçok değişikliğin yönetilmesi için standartlaştırılmış prosedürler içerir.
 • Hizmet Varlığı ve Yapılandırma Yönetimi, değişiklik yönetimini planlama ve yürütme, hizmet etkisi yönetimi, varlık yönetimi ve diğer kullanım senaryolarını daha etkili bir şekilde desteklemek için varlık ve yapılandırma öğelerinin birbirlerine bağımlılıklarına ilişkin kritik öngörüler sağlar. Bu, IBM TADDM ile bütünleştirmeler yoluyla IBM Control Desk CMDB ve bağımlılık eşleme aracılığıyla zenginleştirilir.
 • Yayın ve Devreye Alma Yönetimi, lisans gereksinimlerini doğrulayabilir ve altyapıya sağlanan hizmetlerin ve varlıkların sürüm durumunu test edebilir.
 • Hizmet Kataloğu, geleneksel hizmetleri, dahili bulut hizmetlerini ve genel bulut hizmetlerini bütünleştirir.
 • Hizmet Seviyesi Yönetimi, önceki hizmet taahhütlerine dayalı olarak etkili hizmet sağlanmasını destekler.
 • BT Varlık Yönetimi hem varlık envanteri sağlar, hem de satın alma aşamasından kullanım aşamasına kadar olan yaşam çevrimi gereksinimleri dahil olmak üzere finansal ve sözleşmeyle ilgili karar verme süreçlerini destekler.
 • Finansal Yönetim ve Lisans Yönetimi, kullanım muhasebesi, geri ücretlendirme, yatırım planlaması ve lisans kayıt ve koşullarına ilişkin denetim gereksinimlerine yönelik desteği içerir.
 • Bilgi Tabanı (Knowledge Base), IBM'in gelişmiş analitiğiyle bütünleştirmeler aracılığıyla gelişerek zaman içinde zenginleşecektir.

Teknik belge: BT hizmet yönetiminde ilgi çekici bir vaka

Satıcı Firma Ortamı: Enterprise Service Desk Yazılımı

IBM Control Desk ürününün neden en üst sırada yer aldığını öğrenin.

BT hizmet yönetiminde ilgi çekici bir vaka

BT varlık ve hizmet otomasyonunun zorluklarını ve avantajlarını keşfedin.

Kognitif Çağın Kahramanı: IBM Control Desk Hizmet Olarak Sunulan Yazılımı

IBM Control Desk ile zamandan nasıl tasarruf edebileceğinizi, otomatik güncellemeleri ve anında büyütmeleri nasıl elde edebileceğinizi öğrenin.

St Vincent' Health Australia Sydney işle ilgili bildirim kayıtlarını %75 daha hızlı çözüme kavuşturuyor

IBM çözümlerinin varlıkların ve yazılım lisanslarının durumunu gerçek zamanlıya yakın bir şekilde takip etmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Karşılaştır

 

IBM Control Desk Hizmet Sağlama Modelleri
Temel Özellikler Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar Sanal Makine Görüntüsü İş Yerinde Geleneksel Kurulum
Daha Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti

Evet

Evet

Evet

Daha Kısa Değer Elde Etme Süresi

Evet

Evet

Evet

Daha Düşük Sermaye Giderleri ve Esnek Süreli Lisanslama

Evet

Evet

Evet

İş Yerinde Yazılım olanağı

-

Evet

Evet

IBM Bulut'ta barındırılır

Evet

-

-

Müşteri/Çözüm Ortağı bulutunda barındırma için idealdir

-

Evet

-

Sürekli lisans koşullarıyla sağlanır

-

Evet

Evet

 

 

IBM SmartCloud Control Desk Sürümleri
Temel Özellikler SmartCloud Control Desk SmartCloud Control Desk - Hizmet Sağlayıcı Eklentisi SmartCloud Control Desk - Entry Edition
Tam BT Hizmet Yönetimi Çözümü

Evet

geçerli değil

-

Kısmi BT Hizmet Yönetimi Çözümü (Basit hizmet masası ve değişiklik)

-

geçerli değil

Evet

Dahili Hizmet Sağlayıcılar için Destek  

Evet

 
Harici Hizmet Sağlayıcılar için Destek  

Evet

 
Verilen hizmetler için geri ücretlendirme ve müşteri muhasebesi işlevi  

Evet

 

Fiyatları Görüntüleyin ve Satın Alın 30 Günlük Ücretsiz Deneme Sürümü Yükleyin

Karşıdan Yüklemeler

Analist Raporu: Bütünleşik Hizmet Yönetimi: IBM, Gelişmiş Analitikle Sorunların Çözümünde Nasıl İlerleme Kaydediyor?

Analitik ve otomasyonla geliştirildiği bildirilen, daha kapsamlı, çok amaçlı ve çok paydaşa yönelik destek gereksinimini öne çıkarmak için analitik ve BT hizmet yönetimindeki (ITSM) son eğilimler hakkında bilgi edinin.

Teknik Belge: BT hizmet yönetiminde ilgi çekici bir vaka

Bu teknik belge, BT varlık ve hizmet otomasyonunun zorluklarını ve avantajlarını sunuyor ve IBM Control Desk çözümünün süreçleri birleştirerek birden çok hizmet masası gereksinimini ortadan kaldırmanıza nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.

Analist raporu: Satıcı firma ortamı: Kurumsal hizmet masası yazılımı

IBM Control Desk yazılımının kuruluş genelinde hizmet ve varlık yönetimi çözümleri sağlama konusunda neden yüksek notlar aldığı hakkında bilgi edinmek için bu analist raporunu okuyun.

Video: IBM Control Desk

IBM Control Desk, geleneksel hizmet masalarının gelecek üç yıl içindeki talep ve büyümeyle baş edemeyeceği gerçeğine yönelik bir çözüm sunuyor.

30 günlük deneme sürümü: IBM Control Desk

IBM Control Desk çözümlerinin, kullanıcılarınızı ve onların altyapılarını destekleme işini basitleştiren BT hizmet yönetimi (ITSM) yazılımını nasıl sağladığını kendiniz görün.

Kaynaklar

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.