IBM işbirliğine dayalı geliştirme çözümleri, müşterilerin geribildirimlerine göre iş hedeflerini sürekli olarak ayarlamak üzere iş, geliştirme ve kalite güvencesi ekiplerini bir araya getirir. Uygulama geliştirme ekiplerinin daha üstün müşteri değeri ve daha yüksek hızla projeleri sağlamak için yaşam çevrimi boyunca birbiriyle yakın olmasına yardımcı olur.

Bu çözümler scrum, Kanban ve Scaled Agile Framework (SAFe) çevik yaklaşımları destekleyen, ölçeklenebilir, bütünleştirilmiş ve açık uygulama geliştirme platformu sağlar. IBM Bluemix gibi bütünleştirilmiş bulut platformlarıyla çalışan ve var olan araçlarını korumaya çalışan geliştiriciler de içinde olmak üzere çeşitli ekipleri biraraya getirebilir.

 • Deneme sürümü yazılımı

  IBM Rational Team Concert ücretsiz deneme sürümünü karşıdan yükleyin

 • Agile for DUMMIES

  E-kitap

  Çevik geliştirme için önemli bir kılavuz olan Agile for Dummies (Yeni Başlayanlar için Çeviklik) belgesini okuyun

Öne çıkan işbirliğine dayalı geliştirme ürünleri

IBM DevOps gücüyle SAFe

Ölçeklenen çevik çerçeve (SAFe) ile kuruluş genelinde çevik uygulamaların nasıl desteklendiği hakkında bilgi edinin.

Yazılım hizmetini hızlandırmanın yedi yolu

Süreçlerinizdeki israfı belirlemenin ve ortadan kaldırmanın yedi yolunu belirlemek için en iyi uygulamaları keşfedin.

Forrester Consulting yatırım getirisi raporu

İşbirliğine dayalı yaşam çevrimi yönetimi için IBM Rational çözümünün ekonomiye toplam etkisini değerlendirin.

Gartner Magic Quadrant for ADLM, 2015

Gartner'ın IBM'i uygulama geliştirme yaşam çevrimi yönetim (ADLM) araçlarında önde gelen bir sağlayıcı firma olarak tanımlamasının nedenleri hakkında bilgi edinin.

IBM işbirliğine dayalı geliştirme ürünleri, birbirine bağlı ekiplerin çevik bir yaklaşımı destekleyen açık bir geliştirme platformu kullanan işbirliğine dayalı geliştirmenin tüm avantajlarından yararlanmasına yardımcı olur.


Öne çıkan işbirliğine dayalı geliştirme ürünleri

 • IBM Rational solution for Collaborative Lifecycle Management (ABD)

  IBM Rational solution for Collaborative Lifecycle Management (ABD)

  Ortak ve birleşik bir platformda IBM Rational Team Concert, IBM Rational DOORS Next Generation ve IBM Rational Quality Manager çözümlerini sağlar.

 • IBM Rational Team Concert

  IBM Rational Team Concert

  Ekipler genelinde işin planlanması ve yönetilmesi için bir araç sağlar: agile, scrum, kanban, SAFe, şelale, geliştirme, yayın ve devreye alma, operasyonlar, test, mühendislik ve IBM z Systems.

 • IBM Rational DOORS Next Generation

  IBM Rational DOORS Next Generation

  Maliyetlerin azaltılmasına ve pazara sunma sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olmak için geliştiricilerin yazılım gereksinimlerini belirlemesi, işbirliği yapması ve bunlara ilişkin görünürlük elde etmesi için tek bir platform sağlar.

 • IBM Rational Quality Manager

  IBM Rational Quality Manager

  Test planlaması, iş akışı denetimi, izleme ve ölçüm raporlaması için işbirliğine dayalı ve özelleştirilebilir çözüm sunar. Test yapay nesneleri için stratejik, yeniden kullanma yetenekleri içerir.

 • IBM Rational Collaborative Lifecycle Management as a Managed Service (ABD)

  IBM Rational Collaborative Lifecycle Management as a Managed Service (ABD)

  7/24 kullanılabilirliği izlemek, desteklemek ve görüntülemek için bir IBM ekibiyle CLM'yi devreye almak üzere yönetilen, sanal özel bulut ortamını kullanarak proje maliyetlerini azaltır.

Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.

Yazılım hizmeti çevrimini kısaltın ve israfı azaltın

Videoyu izleyin (YouTube, 00:02:28)

 • Kaliteli web ya da mobil uygulamaları daha kısa sürede hizmete sunun

  Yüksek kaliteli web ya da mobil uygulamaların pazara daha hızlı sunulması için yararlı ipuçlarını öğrenin.