Streamline data integration between IBM TRIRIGA and external systems

IBM® TRIRIGA® Connector for Business Applications automates data capture from third-party systems through bidirectional, Simple Object Access Protocol (SOAP)-based application programming interfaces.

IBM TRIRIGA Connector for Business Applications:

IBM TRIRIGA Connector for Business Applications resources

Case studies

Papers

Videos

Not in Sverige?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.

IBM TRIRIGA Connector for Business Applications resources