Systemteknik

E-paket för att bygga smartare produkter för systemutveckling.

IBM Rational-lösningarna för systemutveckling kan hjälpa systemutvecklingsgrupper att:

Lösningar

Våra lösningar

 • IBM Rational Focal Point

  Utvärdera investeringsscenarion så att du kan anpassa beslut om produkter, projekt och tillämpningar efter det övergripande affärsvärdet.

 • IBM Rational Team Concert

  Ger snabbrörlig och formenlig planering, källkodshantering, hantering av arbetsobjekt, hantering av bygge och projektstatus.

 • Rational DOORS

  Kravhantering och definition med hjälp av samarbete som gör att intressenter och IT-personal var som helst i världen snabbare kan bidra med indata, förtydliga, nå samförstånd och anpassa sig till förändringar.

 • Rational Rhapsody

  Öka utvecklingsrörligheten genom automatisera leveransen och testandet av körbara arkitekturer och realtidsprogramvara och inbäddad programvara.

 • Rational Quality Manager

  Optimera kvaliteten genom samarbetsbaserad planering, automatiserad testning och felhantering.

 • Rational Engineering Lifecycle Manager

  Fatta bättre beslut genom att visualisera, analysera och ordna utvecklingsdata.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.