Libraries of high-performance mathematical functions

IBM® Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) consists of libraries of mathematical functions tuned for optimum performance on a variety of IBM processors.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.