SCM (Supply Chain Management)

  Optimera planering och expediering av leveranskedjan
för hanteringen av inkommande och utgående leveranser

IBMs SCM-lösningar innehåller funktioner för planering och genomförande så att du kan förutse, kontrollera och reagera på förändringar baserat på tillgång och efterfrågan. På så sätt kan du styra hur och var du expedierar ordrar, hur stort lager du bör hålla och var, och du kan planera och genomföra dina leveranser enligt ditt åtagande mot kunderna. IBM ger dig möjlighet att förstå, hantera och styra leveranskedjan så att den blir smartare.

Våra lösningar

  • Sterling Supply Chain Visibility

    Utökar dina order- och försändelseprocesser för inkommande och utgående leveranser genom fullständig insyn i dina globala handelspartners nätverk.

  • Sterling Supplier Portal

    Skapa och utbyt affärsdokument elektroniskt med dina handelspartners, oavsett storlek eller teknisk kompetens.

Närliggande produkter

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Relaterade länkar

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.