Security Intelligence och Compliance Analytics

Skaffa aktuell information att agera på för att kunna skydda din organisation bättre

Varför Security Intelligence från IBM?

Organisationer utsätts för fler och mer varierade hot och risker än någonsin. IBMs säkerhetsanalyslösningar samordnar relevant säkerhetsrelaterad information från hela organisationen, tillämpar avancerad analys på denna för att slutligen hjälpa dig att identifiera hot snabbare, prioritera risker på ett effektivare sätt och automatisera åtgärder.

IBM QRadar Security Intelligence Platform tillämpar realtidsanalys för att upptäcka annorlunda element i den insamlade säkerhetsinformationen. Big Data Analytics möjliggör mer noggrann säkerhetsövervakning och bättre insyn men är samtidigt så komprimerad att den kan användas av både små organisationer och stora koncerner. Eftersom IBMs lösningar är så enkla att använda, flexibla och har förpaketerade funktioner hjälper de dig och ditt företag att snabbare få lönsamhet och utveckla driftsättningen allteftersom verksamheten förändras.

Kunder i många olika branscher använder IBM QRadar Security Intelligence Platform för att:

Säkerhetsanalyslösningarna omfattar SIEM (security information and event management), logghantering, konfiguration och sårbarhetshantering samt funktioner för beteendeanalys och upptäckt av onormala element – allt levererat via en integrerad och flexibel plattform. Läs mer om hur små och medelstora företag, stora koncerner, myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer förbättrar sin säkerhetsposition, automatiserar regelefterlevnad och sänker den totala kostnaden med hjälp av IBM-lösningar.

Intelligence Funnel.
Visa hela bilden

Security Intelligence korrelerar olika typer av säkerhetsrelaterade data och ger kunskap och insikter som det går att agera på

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Hur använder jag Big Data for Security Intelligence?

Hur använder jag Big Data for Security Intelligence

Security Intelligence-material

Det är en helt ny IT-värld. Hur säkra är dina system?

En helt ny IT-värld. Hur säkra är dina system?

I den här nya världen måste du skydda dina system och data i en miljö utan skyddsmurar.

Intelligence Funnel.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.