Varför du ska välja IBMs programvara för styrning, risk och efterlevnad

Programvaran IBM OpenPages Governance, Risk, and Compliance (GRC) ger företag en fullt integrerad lösning för hantering av koncernomfattande risk- och efterlevnadsinitiativ så att de kan öka transparensen och samarbetet mellan olika affärsenheter och upptäcka affärsmöjligheter för att öka det övergripande affärsresultatet.

Programvaran OpenPages GRC ger företag möjligheter till djupa insikter i deras risk- och efterlevnadsaktiviteter så att de kan fatta mer välgrundade beslut om var de ska fördela resurser, hur de ska minska riskerna på ett effektivt sätt och hur de ska agera snabbt när förutsättningarna förändras.

Och eftersom programvaran OpenPages Governance, Risk, and Compliance bygger på IBM Cognos Business Intelligence och drivs av IBM AIX-teknik är det ett kraftfullt verktyg för rapportering och analys och är skalbart med funktioner för hela livscykeln för efterlevnad och riskhantering.

Produkter

GRC-plattformen (US)

Öka affärsresultatet och hantera risker och regelutmaningar över hela företaget

Operational Risk Management

Identifiera, hantera, övervaka och analysera driftsrisker för hela företaget i en enda integrerad lösning.

Policy and Compliance Management (PCM)

Konsolidera regel- och efterlevnadshanteringen i en enda lösning och hantera regeländringar och interaktioner mellan reglerande myndigheter.

Financial Controls Management (FCM)

Automatisera den ekonomiska styrningen och hantera rapporteringskrav från Sarbanes-Oxley och motsvarande globala regelkrav.

IT Governance (ITG)

Skapa och upprätthåll en hållbar IT-metod för risker och efterlevnad och klara av utmaningarna med känsliga data, tekniska inventarier och kommande regelkrav.

GRC Application - resurser

Chartis Research - RiskTech100

IBM OpenPages toppar RiskTech10 för 20110

Underlätta ”sunda metoder” inom riskhantering

Läs om Baselkommitténs rekommendationer när det gäller risker i driften

Hantera regeländringar

Läs om Dodd-Franks effekt på regelefterlevnaden

Gartner Magic Quadrant

OpenPages har placerat sig bland de fyra ledarna 2011 för eGRC-plattformar

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.