Varför du ska välja IBMs prediktiva analys

Prediktiv analys hjälper ditt företag att med förtroende förutse vad som ska hända så att du kan planera och genomföra strategier som underlättar beslutsfattandet. Genom att använda lösningar för prediktiv analys på alla data i ditt företag, både strukturerade data och textdata, kan du upptäcka oväntade mönster och associationer och utarbeta modeller som vägledning för proaktiva interaktioner. Det kan hjälpa dig att förhindra att ni blir av med viktiga kunder, att ni kan sälja extra tjänster till nuvarande kunder, utveckla framgångsrika nya produkter, öka effektiviteten eller identifiera och minimera bedrägeri och risker.

IBM erbjuder lättanvända produkter för prediktiv analys som uppfyller de specifika behoven hos olika användare oavsett kompetensnivå. Bland funktionerna finns visuella, menybaserade gränssnitt för nybörjare och kommandosyntaxgränssnitt och avancerade funktioner för med erfarna analytiker. På så sätt kan du utföra avancerad analys, datautvinning, textutvinning, statistisk analys, till exempel regressionsanalys, klusteranalys och korrelationsanalys, datainsamling och onlineenkäter, datamodellering och prediktiv modellering. Med IBMs produkter för prediktiv analys kan du hantera och driftsätta analystillgångar över hela företaget och leverera optimerade beslut till frontlinjen och beslutsfattarna.

Produkter

IBM SPSS Statistics (US)

Verktyg för avancerad statistisk analys som gör att du kan förstå data, identifiera trender och skapa noggranna prognoser.

IBM SPSS Modeler (US)

Upptäck mönster och trender i dina strukturerade och ostrukturerade data med hjälp av ett intuitivt visuellt gränssnitt för avancerad analys.

IBM SPSS Data Collection (US)

En exakt vy över människors attityder, smakriktningar och åsikter.

IBM SPSS Decision Management (US)

Tillhandahåll optimerade beslut automatiskt, i stora volymer, där de har störst effekt.

All products - Predictive analytics

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.


Nordic PA Portal

Nordic Predictive Analytics Portal
Keep updated within the world of Predictive Analytics, events, news and much more.

Business Analytics: Data Trends Let Businesses Spot New Opportunities

Business Analytics: Data Trends Let Businesses Spot New Opportunities - YouTube

Resurser för prediktiv analys

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.