Verksamhetsstyrning

 

Säg adjö till stelbent ekonomisk planering

Förbättra prognoser och analyser. med lösningar för verksamhetsstyrning. Ta del av Forresters rapport

Förbättra prognoser och analyser. med lösningar för verksamhetsstyrning. Ta del av Forresters rapport

Ökad tydlighet och nya insikter genom IBMs programvara för planering, rapportering och analys

Handen på hjärtat, sitter du fortfarande böjd över kalkylarken? Då är det dags att lyfta blicken. Det går nämligen inte längre att förlita sig på statisk information för planering, rapportering, prognostisering och analys. För att hålla jämna steg med omvärlden, krävs snabbare, mer träffsäker analys och planering. Då utgår du från en skarpare och mer sanningsenlig bild av verksamheten – en bild som hjälper dig att fatta rätt beslut, dämpa de finansiella riskerna och öka lönsamheten.

Med IBMs lösningar kan du:

Funktioner för ekonomisk resultatstyrning

 • Budgetering, prognostisering och analys

  Budgetering, prognostisering och analys (US)

  Utför drivkraftbaserad budgetering och planering, modeller för tänkbara situationer och flerdimensionell vinstanalys. Ta reda på mer om IBM Cognos TM1 eller titta på videon.

 • Ekonomisk resultatanalys

  Ekonomisk resultatanalys (US)

  Driftsätt paketerad analys som skyndar på beslutsfattandet och förbättrar det ekonomiska resultatet. Ta reda på mer om IBM Cognos Financial Performance Analytics eller titta på demonstrationen.

 • Ekonomisk styrning och kontroll

  Ekonomisk styrning och kontroll (US)

  Automatisera avsluts-, konsoliderings- och rapporteringsprocessen från datainsamling till utdata för administration och regelrapporter. Ta reda på med om IBM Cognos Controller eller titta på demonstrationen.

 • Strategihantering och styrkort

  Strategihantering och styrkort (US)

  Anpassa strategin med genomförandet, kommunicera mål och bevaka resultatet gentemot målen. Ta reda på mer om IBM Cognos BI Scorecarding eller titta på demonstrationen.

Ekonomiska resultat och strategihanteringsresurser

IBM Cognos TM1 - demonstration

Se hur koncernplaneringslösningar med IBM Cognos TM1 kan överbrygga hindren för effektiv planering och engagera hela företaget i gemensamt beslutsfattande.

Resultatstyrningslösningar för ekonomiavdelningen

Ta reda på hur IBM Cognos-lösningar hjälper ekonomichefer att skapa drivkraft för banbrytande prestationer, hållbar regelefterlevnad och konkurrensfördelar.

Ekonomi: Betrodd rådgivare eller efterlevnadskontrollant? - Performance Manager-serien

Bli betrodd rådgivare och efterlevnadskontrollant i ditt företag. Hämta ekonomikapitlet från Performance Manager-boken.

Planera, budgetera och prognostisera: Guide för att välja programvara

Läs om systematiken för att välja programvara för planering, budgetering och prognostisering som underlättar prognoserna och annat om bästa metoder inom ekonomi.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Ekonomiska resultat och strategihantering - resurser

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.