Enterprise modernization

Optimera dina investeringar i tillämpningar, anställda, grupper och infrastruktur Möt IBM Enterprise Application Lifecycle Management-experterna

Få ut mer av det du har

Kämpar du för att driva på innovationen och leverera fler tjänster på samma eller mindre budget? Är kostnaderna för att underhålla de befintliga tillämpningarna så höga att du inte kan uppfylla nya krav?

Som en hörnsten i Smarter Computing (US) finns IBM Enterprise Modernization, som är en kontinuerlig förbättring för att du ska kunna ge ny livskraft åt tillämpningar, utnyttja befintliga och nya kompetenser, förena grupper och optimera din infrastruktur, med målet att hjälpa dig skapa genombrott för IT-produktivitet, -effektivitet och -innovation.

Enterprise Modernization-lösningarna kan hjälpa dig att kostnadseffektivt och stegvis utveckla dina kärnsystem till modern arkitektur och teknik för Smarter Computing. Det leder till att du kan utnyttja dina tidigare investeringar, minska underhållskostnaderna och spara på ansträngningarna, frigöra resurser för att uppfylla nya affärskrav och skapa nya, innovativa funktioner som blir en konkurrensfördel.

Med IBM Enterprise Modernization-lösningarna kan du:

Verkliga resultat

Trustmark National Bank behövde modernisera sina stordatortillämpningar och ge kunderna den Internetbank de behövde - men utan att skriva om programkoden. Enterprise Modernization-funktionerna från IBM hjälpte Trustmark att utnyttja sina ursprungliga investeringar i tillförlitliga, affärstestade tillämpningar, företaget slapp kostnader, tidsåtgång och risker i samband med omkodning, och personalen kunde arbeta snabbare och smartare.

På Cothern Computer Systems kan utvecklarna använda en enda välbekant utvecklingsmiljö för arbete på flera servrar och flera språk. Ett välbekant Eclipse-gränssnitt förbättrade produktiviteten med 20 procent på bara en vecka. Koden kontrolleras medan den skrivs med hjälp av feedbackfunktioner för kompileringsfel, vilket innebär att alla kodfel syns direkt.

Utforska IBM Enterprise Modernization-lösningarna i detalj

Tillämpningsmodernise
ring

Metoder och tekniker för modernisering som omvandlar kritiska system till flexibla tillämpningar och tjänster.

Affärsplanering och justering

Integrerad utvecklings- och testmiljö för att bygga och driftsätta tillämpningar för flera plattformar för System z, zEnterprise och Power Systems.

Utveckling med flera plattformar

Integrerad utvecklings- och testmiljö för att bygga och driftsätta tillämpningar för flera plattformar för System z, zEnterprise och Power Systems.

Programlivscykelhante
ring

Samordna flödet av människor, processer och information i en repetitiv cykel för aktiviteter kring programvaruleverans.

Kompilerare

Öka prestationsförmågan, produktiviteten och kostnadsbesparingarna med IBMs senaste kompilerare för System z och Power Systems.

Öka värdet - modernisera, utöka och återanvänd befintliga tillgångar

Modernisera och strömlinjeforma design, utveckling och driftsättning av program för flera plattformar, till exempel z/OS, AIX, IBM i, Linux och Windows.

Produkter för företagsmodernisering

 • Rational Asset Analyzer-familjen

  Ett verktyg för tillämpningsidentifiering och analys som förbättrar förståelsen och insikterna i relationer inom och mellan stordatorer och sammansatta tillämpningar.

 • Rational Developer for System z family

  Den främsta IDEn för att skapa plattformsoberoende tjänster och för att skapa traditionella och sammansatta tillämpningar, till exempel IBM CICS-, IMS-, COBOL-, PL/I-, Java-, EGL-, Webb-, Web 2.0- och XML-baserade tillämpningar.

 • Rational Host Access Transformation Services (HATS)

  Omvandla snabbt dina 3270- och 5250-green screen-tillämpningar till intuitiva gränssnitt för webben, portletprogram, funktionsrika klienter eller mobila enheter, och utöka 3270-, 5250- och VT green screen-tillämpningar till standardwebbtjänster.

 • Rational Team Concert

  En förenad och samarbetsbaserad gruppinfrastruktur för flera plattformar, med funktioner för System z, IBM Power Systems och distribuerade system som bidrar till att strömlinjeforma hela livscykeln för utveckling och driftsättning i alla operativmiljöer.

 • Rational Power Appliance

  Rational Power Appliance är den kompletta maskin- och programvarulösningen för utveckling av C/C++- och COBOL-tillämpningar på IBM Power System.

All products - Enterprise modernization

Mer om lösningar för företagsmodernisering

Faktablad

Enterprise Modernization: En rationell metod.

Poddsändning

Sandlådor är inte bara för barn! Det är mer lönsamt än någonsin att leka i sandlådan.

Intäktsberäkning

Rational Developer for System z ROI calculator.

Fallstudie

Atos Origin optimerar arbetsbelastningen på IBM System z med hjälp av EGL och minskar driftskostnaderna med 55 procent.

Intäktsberäkning

Rational Developer for Power Systems Software calculator.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Modernisera företaget ett steg i taget

Saleem PadaniSaleem Padani, Enterprise Modernization Marketing Manager

Tanken på att modernisera hela företaget kan kännas överväldigande. Med smartare programvara från IBM kan du tackla problemet på ett sätt som är relevant för verksamheten. Upprätta en IT-miljö som är integrerad, optimerad och samarbetsbaserad. Hitta fyra nyckelområden där du kan frigöra resurser så kan du få både IT-verksamheten och affärsverksamheten att fungera bättre.

Enterprise Modernization-resurser

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.