Datasäkerhet

  Säkra, övervaka, granska och skydda känsliga data

Skydd för strukturerade och ostrukturerade data, online och offline.

IBM Security erbjuder holistiska lösningar som bidrar till att förhindra förlust av data samtidigt som de möjliggör dataåtkomst till stöd för affärsadministration, tillväxt och innovation. De hjälper dig att:

Åtgärder för datasäkerhet:

Förstå och klassificera känsliga data – Förstå var data finns, hur de är relaterade och hur säkerhets- och sekretesspolicyer definieras.

Bedöma sårbarheter – Upptäcka sårbarheter i databaser och förstärka skydden.

  • IBM

    Hantera efterlevnad och skydda företagsdata

    Upptäck hur du kan uppfylla efterlevnadskrav genom att granska och skydda företagsinformation.

  • IBM

    Kryptera data med fullt förtroende, i hela företaget och utanför

    Läs rapporten om hur du kan minska komplexiteten, kostnaderna och riskerna med branschledande hantering av krypteringsnycklar.

Övervaka och granska – Övervaka transaktioner för att verkställa policyer och identifiera ett detaljerat granskningsspår.

Förhindra obehörig databasaktivitet – Blockera, isolera och maskera transaktioner som strider mot policyn.

Skydda känsliga data – Kryptera strukturerade och ostrukturerade känsliga data, maskera eller omarbeta känsliga data i dokument och formulär, och kryptera lagrade data.

Hantera åtkomst – Hantera behörigheter och autentisera användare för att begränsa dataåtkomsten.

Vi erbjuder detta

 

Datasäkerhetsprodukter från IBM Security.

Datasäkerhetsprodukterna från IBM Security hjälper dig att säkerställa regelefterlevnad och skydda dig mot interna och externa angrepp. De kan sänka kostnaderna för lagring och datahantering.

Datasäkerhetsprodukterna från IBM Security omfattar:

InfoSphere Guardium Data Security Library

Hämta e-böcker och rapporter om hur du skyddar big data och andra ämnen.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Startsida för IBM Security

IBM erbjuder en mängd lösningar för att skydda dina data och applikationer.

Utforska IBMs säkerhetslösningar (eng.)

IBM X-Force 2013 Mid-Year Trend and Risk Report

En djupgående analys av de senaste säkerhetshoten på internet.

Hämta nu

Fördjupande material om datasäkerhet

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.