Programlivscykelhantering

  Effektiv ALM hjälper läkarcentral i storstadsdistrikt att snabbt öka effektiviteten för sin hälsoplan Registrera dig för erbjudandet

Förenkla det komplexa

ALM (application lifecycle management) samordnar flödet av människor, processer och information i en repetitiv cykel för aktiviteter kring programvaruleverans.

Effektiv ALM kan hjälpa företag att skapa bättre produkter och tjänster genom fler lyckade utvecklingsprojekt och att kontrollera kostnaderna i samband med programvarufel.

IBM Rational-tjänster och -lösningar kan bidra till att sänka de höga kostnaderna och riskerna för ineffektiv programvaruutveckling på flera plattformar med hjälp av en integrerad, samarbetsbaserad och optimerande ALM-metod. Genom att företag kan förena sin infrastruktur med en enda öppen, utökningsbar och integrerad Jazz-plattform som täcker hela livscykeln för programvaruleveransen kan de öka sina nuvarande investeringar i programvaruinfrastruktur och samtidigt ge alla berörda realtidssamarbete och transparens i fråga om det aktuella arbetet. Den här metoden ger möjlighet till automatisering och bättre processkontroll från den inledande kravdefinitionen till programvaruändringar, versionshantering och ännu längre.

IBM Softwares ALM-lösningar ger dig möjlighet att:

Verkliga resultat

Danske Bank ökar effektiviteten för IT-utvecklingen med 10 procent och förkortar tiden till marknaden från 14 till 9 månader med hjälp av IBM Rational Team Concert som stomme i sin snabbrörliga utvecklingsprocess.

Regence BlueCross BlueShield minskar testningstiden med 50 procent. Tre anställda kan köra de 1 250 tester som krävs på mindre än en vecka. Företaget skapade ett ramverk för automatisering med hjälp av IBM Rational Functional Tester, Rational Performance Tester och IBM Rational ClearQuest Test Manager.

Utforska IBMs lösningar för programlivscykelhantering i detalj

Designhantering

Hantera design av programvara och system och upprätthåll arkitekturens integritet.

Hantering av bygge och driftsättning

Automatisera sammansättningsprocesser för programvara och rationalisera leveransen av programvara och system.

kvalitetshantering

Säkerställ funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda för programvara och system.

Kravhantering

Definiera och hantera krav och skapa spårbarhet och överensstämmelse med affärsprocesser.

Programvaruändringar och konfigurationshantering

Öka insikter, förutsägbarhet och kontroll för projekttillgångar och få samtidigt snabb och kontrollerad åtkomst.

Enhetliga grupper och plattformar ger fungerande programvara snabbare

Enhetliga grupper och plattformar ger fungerande programvara snabbare

Hantera flödet av människor, processer och information i en repetitiv cykel för aktiviteter kring programvaruleverans som ger en grund för heltäckande och mätbar processförbättring, skalbarhet och bättre gruppsamarbete, automatisering och rapportering.

Produkter för programlivscykelhantering

 • Rational Team Concert

  Ger snabbrörlig och formenlig planering, källkodshantering, hantering av arbetsobjekt, hantering av bygge och projektstatus.

 • Rational Requirements Composer

  Kravhantering och definition med hjälp av samarbete som gör att intressenter och IT-personal var som helst i världen snabbare kan bidra med indata, förtydliga, nå samförstånd och anpassa sig till förändringar.

 • Rational DOORS

  Kravhantering och definition med hjälp av samarbete som gör att intressenter och IT-personal var som helst i världen snabbare kan bidra med indata, förtydliga, nå samförstånd och anpassa sig till förändringar.

 • Rational ClearCase

  Omfattande hantering av programvarukonfiguration för projekt av alla storlekar.

 • Rational Build Forge Standard Edition

  Automatiserar, orkestrerar, hanterar och spårar alla processer inom sammansättningsdelen av programvaruutvecklingen.

 • Rational Quality Manager

  Ger en samarbetsbaserat, integrerad centralpunkt för testplanering, skapande och genomförande samt arbetsflödeskontroll, spårning, spårbarhet och mätmetoder för projektstatus.

All products - Continuous engineering

 

Beräkning av ALM-värdet

Ägna gärna fem minuter åt att fastställa värdet av att välja Rational-lösningen för ALM.

Hämta

RTC för utvecklare

Hämta Rational-lösningen för samarbetsbaserade projekt för lifecycle management utan kostnad.

IBM Redbooks

IBM Redbook

Livscykelhantering för samarbetsprogram med Rational-verktyg

Inköparguide

Upprätta strategiska prioriteringar och identifiera objektiva kriterier som ger den bästa tänkbara lösningen för dina behov.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.

Five Application Lifecycle Management Imperatives for Successful Global Software Development

Andy Detandt, Resource Manager at Lender Processing ServicesAndy Detandt, Resource Manager at Lender Processing Services
Carolyn Pampino, Program Director for Strategic Offerings of IT Software Delivery at IBMCarolyn Pampino, Program Director for Strategic Offerings of IT Software Delivery at IBM

Har du jobbat med programutvecklingsprojekt och undrat hur du ska kunna slippa de ändlösa omplaneringarna av projektet? Andy Detandt och Carolyn Pampino presenterar fem viktiga punkter för ALM och diskuterar kortfattat hur de kan användas för att få ALM att lyckas i en samarbetsmiljö.

ALM-resurser

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.