Business analytics

Make informed and optimised decisions everywhere, to improve outcomes and control risk.

Bli analysfokuserad och uppnå banbrytande resultat

Undersökningar visar att företag som tillämpar analys uppnår bättre resultat än andra och de organisationer som har en hög AQ - ”analyskvot”, det vill säga en utbredd, analysdriven kultur, presterar i genomsnitt tre gånger bättre än sina konkurrenter.

Affärsanalys hjälper ditt företag att upptäcka subtila trender och mönster så att ni kan förutsäga och forma framtida händelser och förbättra affärsresultatet. Du kan ge tillväxten ett uppsving och styra kostnaderna, men du kan också identifiera risker som skulle kunna förstöra dina planer - och rätta till problemen i tid.

IBMs programvara för affärsanalys ger ditt företag unika möjligheter att tillämpa analys för beslutsfattande, när som helst och var som helst.


80% of data is unstructured
Få en inblick i vad IBM Business Analytics handlar om och kan bidra med.
Konkreta kundlösningar med IBM Business Analytics

Upptäck alla möjliga sätt, och olika typer av organisationer, där IBM Business Analytics kan appliceras.

Upptäck områden inom IBM Business Analytics.

 • Affärsanalys

  Affärsanalys

  Utnyttja dataexplosionen, möt företagets behov av flexibla alternativ för beslutsstöd och uppfyll användarnas förväntningar med hjälp av kraftfull men enkel analys som ni inte växer ur.

 • Ekonomiska resultat och strategihantering

  Ekonomiska resultat och strategihantering

  För in ledningens strategi på den mest vinstgivande vägen med tidsrelevanta, tillförlitliga insikter, scenariomodeller och transparent och punktlig rapportering.

 • Prediktiv och avancerad analys

  Prediktiv och avancerad analys

  Upptäck subtila mönster och associationer och utveckla och driftsätt prediktiva modeller för att optimera beslutsfattandet.

 • Riskanalys

  Riskanalys

  Skaffa djupa insikter i alla aspekter av riskhantering, till exempel styrning, risker och regelefterlevnad, med en integrerad lösning som kan anpassas till ditt företags unika riskprofil och särskilda metoder.

 • Analytic Applications

  Analytic Applications

  Förse avdelningschefer med åtgärdbara insikter genom paketerade lösningar för analys och rapportering.

Vill du veta mer om IBM Business Analytics? Läs. Lyssna. Titta.

Watch now (00:03:27)

Förvirrad över vad IBM kan göra för just dig?

Låt oss hjälpa dig att förstå din organisations potential.

Läs White Paper

Vidare inblick i smartare analys

Ta vidare del av IBM:s lösningstänk kring smartare analys.

Watch now (00:02:05)

Hantera Big Data

En amerikansk organisation får hjälp att hitta Key Insights från 2 terabyte data per dag.

Läs Rapport

Öka företagens analyskvot (AQ) i din bransch

Effektivisera och överträffa konkurrensen!

Ta ledningen med affärsanalys.

IBMs omfattande och enhetliga portfölj med programvara för affärsanalys (Cognos, SPSS, OpenPages och Algorithmics) ger en rad olika funktioner som hjälper din organisation att uppnå era mål och överträffa förväntningarna. IBMs produkter för affärsanalys är baserade på öppna standarder och kan användas oberoende av varandra, i kombination med varandra eller som en del av bredare lösningar för viktiga affärsutmaningar.

Produkter

Programvara för affärsanalys

 • IBM SPSS-produkter

  IBM SPSS-produkter

  Med programvaran IBM SPSS för prediktiv analys kan du använda statistisk analys, data- och textutvinning, prediktiv modellering och beslutsoptimering för att förutse förändringar och vidta åtgärder för att förbättra resultatet.

 • IBM Cognos-produkter

  IBM Cognos-produkter

  Programvaran IBM Cognos för beslutsstöd och resultatstyrning har de funktioner för integrerade översiktsfönster, styrkort, rapportering, analys, planering och budgetering som behövs för att få faktabaserade insikter och agera på dem.

 • IBM OpenPages-produkter

  IBM OpenPages-produkter

  Med OpenPages GRC-programvaran kan din organisation hantera företagets initiativ för driftsrisker och efterlevnad med hjälp av en enda integrerad lösning.

 • IBM Algorithmics-produkter

  IBM Algorithmics-produkter (länken är extern från ibm.com)

  Algorithmics-programvaran gör att företag som ditt kan uppnå transparens när det gäller framtida ekonomiska risker och förse dig med information som är avgörande för företaget.

Inspireras av våra kundlösningar

Watch now (00:03:06)

Analysera stora mängder data

Se hur det amerikanska företaget Sprint använder IBM:s analysverktyg för att, bland annat, åstadkomma en 90-procentig ökning i nätverkskapacitet.

Watch now (00:02:47)

IBM Business Analytics i US Open

En av världens största tennisturneringar tar hjälp av IBM Business Analytics för att höja turneringsupplevelsen för alla inblandade.

All products - Business analytics

Vill du veta mer om IBM Business Analytics? Läs. Lyssna. Titta.

Watch now (00:03:27)

Förvirrad över vad IBM kan göra för just dig?

Låt oss hjälpa dig att förstå din organisations potential.

Läs White Paper

Vidare inblick i smartare analys

Ta vidare del av IBM:s lösningstänk kring smartare analys.

Watch now (00:02:05)

Hantera Big Data

En amerikansk organisation får hjälp att hitta Key Insights från 2 terabyte data per dag.

Läs Rapport

Öka företagens analyskvot (AQ) i din bransch

Effektivisera och överträffa konkurrensen!

Webinarier

Ta chansen att delta i våra webinarier där du har chansen att få fördjupad kunskap inom specifika områden samt ställa frågor till våra kunniga experter. Denna sidan uppdateras kontinuerligt med aktuella webinarietillfällen.

 

Lär dig mer om olika analysområden


Analys

Analysprogramvara från IBM hjälper ditt företag använda analys till att öka medvetenheten, fokus och anpassningen för bättre verksamhetsresultat.
Advanced BI

Användarna får den information de behöver för att fatta smarta beslut och göra förutsägelser som driver verksamheten framåt – utan att behöva hjälp av IT-avdelningen.


Finansiella analyser

IBM-lösningar för finansiella analyser hjälper din ekonomiavdelning att identifiera drivkrafterna till lönsamhet och prestanda.
Prediktivt underhåll

IBM:s lösningar för prediktivt underhåll har åtkomst till många datakällor i realtid och förutser fel på utrustningen så att din organisation kan undvika kostsamma stillestånd och minska underhålls-kostnaderna.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.


BusinessConnect 2014 Ta del av mängder av inspiration och intressanta möten från årets succéevent! Läs mer här

Smartare analys skapar resultat

Ladda ned White Paper

Se hur analysdrivna organisationer resultatmässigt överträffar sina konkurrenter.

Effektivisera din Supply Chain

Ladda ned rapporten här

Upptäck hur prediktiv analys från IBM kan få din organisations Supply Chain Management till en ny nivå!

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.