Cerrar [x]

The FOUR V's of Big Data

Big data

IBMs portfölj med produkter för att hantera Big data

Big Data Analytics Infrastructure. Klicka här för att ladda ner!

Big Data Analytics Infrastructure

Vad är Big data?

Varje dag skapas 2,5 exbyte ny data. Dessa data skapas i fler varianter än någonsin tidigare - sociala medier, sensordata, videos och transaktionsdata. All denna information är som en naturresurs – bara värdefull om du kan förädla den. Genom att lära dig bemästra Big datas fyra dimensioner, volym, hastighet, trovärdighet och variation, kan du använda informationen för att upptäcka nya mönster och få svar på dina mest affärskritiska frågor. Då får du insikterna som krävs för en flexibel organisation som agerar snabbt på förändringar och snabbt driver innovation och kundnöjdhet.

Vem ska bry sig om Big data?

Hela din organisation kan dra nytta av möjligheterna med Big data. Det gäller bara att veta hur du ska hantera och få ut värdefulla insikter av den tillgängliga information som finns, både i din organisations data såväl som den data som finns utanför ditt företag. Insikterna som du kan få ut ur Big data hälper dig att fördjupa kundrelationerna, optimera verksamheten, motverka hot och bedrägerier samt att driva innovation. För att lyckas behöver du förståelse vad Big data är och de färdigheter som behövs för att hantera det och bygga en organisation som kan förädla värdet.


understanding BIG data. Learn how to leverage big data for big results

Understanding BIG data

Case studies: Våra kunder delar med sig av sin Big Data-succé

Support wide variety of mediums. social media, e-mail, mobile, coupons. Video (00:03:15)

Constant Contact

IBMs Big Data lösningar hjälpte Constant Contact förbättra prestandan av dataanalys med mer än 40 gånger, medan väntetiden minskade från timmar till sekunder och tillförde en ökad effektivitet av kampanj med nästan 25%.

Daniele Cericola. IT and Governance. Banca Carige. Video (00:05:34)

Banka Carriage

Få en insikt hur IBM hjälpte hanteringen av Big Data och varför just IBM DB2 Analytics Accelerator från IBM zSeries blev den ultimata lösningen av alla potentiella lösningar.


  • Harnessing Big Data

    Förbättra din kunskap om hur du kan bygga upp en strategisk Big Data lösning för din organisation.


  • Better business outcomes with IBM Big data & Analytics

 

IBMs plattform för Big data

IBM är unikt med en plattform för Big data som kan användas för att hantera alla versamhetsutmaningar relaterat till stora datamängder. Plattformen består av en blandning av traditionella tekniker som är lämpade för strukturerade och återkommande uppgifter tillsammans med nya tekniker för hastighet och flexibilitet, som passar perfekt för utforskande och ostrukturerad analys av data. IBMs integrerade plattform för Big Data har fyra huvudfunktioner; Hadoop-baserad analys, strömdatabehandling, datalagring samt informationsintegrering och övervakning.

Lösningsområden

InfoSphere Streams (Data analys)

Kontinuerlig analys av stora mängder strömmande data med svarstider på mindre än en millisekund.

InfoSphere BigInsights (Hadoop)

Företagsförberedd Apache Hadoop-baserad lösning för hantering och analys av stora volymer med strukturerade och ostrukturerade data.

IBM Netezza Data Warehouse Appliance (Data Warehouse)

Datalagerenheter med höga prestanda som är byggda för att göra avancerad analys av växande datavolymer enklare, snabbare och mer tillgänglig.

IBM InfoSphere Warehouse (Data Warehouse)

En omfattande plattform för datalagring som ger tillgång till strukturerad och ostrukturerad information i realtid.

IBM Smart Analytics System (Data analys)

Utgör en omfattande portfölj av datahantering, maskinvara, programvara och tjänstefunktioner som levererar olika modulbaserade analysfunktioner.

InfoSphere Information Server (Data mining)

Förstå, rensa, omvandla och tillhandahåll tillförlitlig information för dina verksamhetskritiska affärsinitiativ genom att integrera stora data i resten av dina IT-system.

 

TBD

Big Data – Infrastructure Matters

Sammankoppling av Big Data innebär möjligheten att bygga pålitlig infrastruktur som ger korrekt information.

Titta på videofilmen (00:01:27)

IBM och UCLA reder ut traumatiska hjärnskador med hjälp av Big Data

UCLA, Excel Medical använder sig utav Big Data i arbetet för förebyggande behandlingar för patienter med traumatiska hjärnskador.

Understanding big data so you can act with confidence. Ladda ner rapporten

Har du förtroende för dina data?

I takt med att alltmer information delas inom och mellan organisationer ökar risken för att man använder gamla eller felaktiga uppgifter. Ofta finns företagets informationen spridd över flera olika system, källor och silos som inte är samstämmiga vilket gör att man inte får med alla tillgänglig fakta. Risken ökar även för att individer i organisationen avsiktligt eller oavsiktligt kommer åt känslig information. Att kunna förlita sig på den information som man tar beslut på är avgörande för att kunna ta de rätta affärskritiska besluten. Läs mer om IBMs portfölj för att bygga förtroende för de data som din organisation fattar sina beslut på.

Building Confidence In Big Data and Analytics - Animated Video

We capitalized on big data and analytics to drive our insights. BIG DATA.

The promise of big data and analytics is revolutionary and exciting. But, to truly make big data a big deal requires confidence in your data. Learn how two teams tried to use analytics to fund a an enterprise project with dramatically different results. Discover how one went wrong and how the other succeeded by basing its proposal on trusted data with information governance that ensures the quality, validity, security and certainty of the data being used to support new business objectives.Integrera och kontrollera Big data - Whitepaper

Tre unika egenskaper av den nya generationens datorer gör integration och styrning av information särskilt relevant och betydelsefullt idag.

Analysrapport: Gartner: Gör din informationsinfrastruktur kontrollerbar

Denna rapport från Gartner visar essensen av varför organisationer måste kontrollera och övervaka olika aspekter för att främja teknologisk infrastruktur för informationshantering.

9 Ways to Build Confidence in Big Data

9 WAYS TO BUILD CONFIDENCE IN BIG DATA

 

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.


BusinessConnect 2014 Ta del av mängder av inspiration och intressanta möten från årets succéevent! Läs mer här


IBM Insight 2014. October 26-30. Mandalay Bay, Las Vegas, NV. #ibminsight (US)

Integrating and governing big data

Make data make sense: IBM Watson Foundations

Big Data Video

Läs IBV rapporten A blueprint for value här

Skapa värde av Big data, vad sticker ut hos dem som har lyckats?

Titta på videon A Blue Print for Value

Ingen data i världen hjälper dig nå dina affärsmål om du inte analyserar informationen på rätt sätt. En färsk IBM undersökning har man definierat tre punkter som sticker ut hos de som har lyckats. Titta på videon och se vilka dessa tre punkter är

Kom igång med Big data

The IBM Big Data Hub

Din källa för information och diskussion om Big data.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.