Asset and Facilities Management

Ett sätt för organisationer att få ut det mesta av sitt företags
inventarier och anläggningar

Maximera värdet på dina tillgångar

Anläggningstillgångarna är ett stöd och en förutsättning för affärsverksamheter världen över. Allt från bilparker till järnvägar, från oljeraffinaderier till kärnkraftverk, från semesteranläggningar till universitet, från biltillverkning till biomedicin. Om du ska kunna maximera värdet på dina anläggningstillgångar måste du ha en stabil uppsättning företagsfunktioner som är utformade så att de uppfyller kraven hos företag som har mycket inventarier och som måste hålla sin anläggning eller fabrik på högsta prestanda.

Se till att dina anläggningstillgångar är säkra, tillförlitliga och tillgängliga så att de stöder företagets affärsmål.

Genom att underhålla anläggningstillgångarna kan du också bättre hantera det jobb som görs. Slutligen kan du också maximera värdet på anläggningstillgångarna och kontrollera kostnaderna och driften mer effektivt.

IBMs programvara kan hjälpa dig med lösningar som möjliggör insyn i användandet av tillgångar i realtid, ge bättre kontroll över tillgångarna, hantera tillgångars livscykel, mäta och hantera energiförbrukningen samt öka avkastningen på tillgångarna. IBMs lösningar ger dig också kontroll över planeringen av arbetet, oavsett om det utförs av egna resurser eller av inhyrda entreprenörer.

IBMs lösningar för hantering av företagstillgångar ger dig möjlighet att:

Verkliga resultat

Med hjälp av avancerad teknik hjälper IBM Storbritanniens militärförsvar Defence Infrastructure Organisation (DIO) (US) att få en djupare inblick och tillföra intelligenta lösningar till sin infrastruktur. DIO hanterar cirka 4000 separata militäranläggningar såsom: land, luft, baser och träningsterränger. Tack vare användningen av IBM's Smarter Buildings Software and Services, kan DIO förvänta sig att reducera underhållskostnaderna av byggnader och finna effektiva lösningar för de nuvarande anläggningarna.

IBM ’s programvarulösningar hjälper dig att maximera värdet för dina företagstillgångar

Skaffa möjlighet att i realtid kunna se användningen av inventarier och utrymme, samt styra tillgångar, tillgångars livscykel, energiförbrukning och avkastning.

Produkter

IBM Maximo Asset Management

Ett EAM-system som uppfyller behoven när det gäller att sköta leveranskedjan för tillgångar, underhåll, resurser och delar.

IBM Maximo Spatial Asset Management

En lösning som gör att användarna kan identifiera, analysera och visa tillgångar, platser och arbetsordrar i ett geospatialt perspektiv.

IBM Maximo Calibration

En fullt integrerad del av IBM Maximo Asset Management som används till att kalibrera verktygs- och mätutrustning och standarder för att optimera kvaliteten på producerade produkter.

IBM Maximo Everyplace

Ger möjlighet att använda Maximo från mobila enheter och smarttelefoner som hanterar programmet.

IBM Maximo Linear Asset Manager

utökar funktionerna i Maximo till hantering av linjära inventarier som ger möjlighet till dynamisk segmentering av kritiska inventarier

IBM Maximo Asset Management Scheduler

ger planerare möjlighet att se allt kommande arbete grafiskt, jämföra resursbehovet med tillgängliga resurser och anpassa sig därefter

IBM TRIRIGA Fastighetshantering

En lösning för finans- och fastighetsansvariga att ta snabbare och väl underbyggda beslut som ger ökat värde till deras organisationer.

IBM TRIRIGA Kapitalstyrning

En lösning som hjälper dig att identifiera finansieringsprioriteringarna för investeringsprojekt, analysera projektrisker och ekonomiska fördelar och automatisera projekthanteringskontroller och grundläggande information så att du effektivt kan genomföra såväl tillfälliga projekt som komplexa program oavsett storlek.

IBM TRIRIGA Facility Management

En lösning som möjliggör att centralisera och integrera kritiska facility managementprocesser som förbättrar en flexibel arbetsstyrkas effektivitet, ökar användningen av lokaler och effektiviserar och anpassar utformningen av en organisations arbetsplatser.

IBM TRIRIGA Drift och underhåll

En lösningar som hjälper att automatisera före byggande och akut underhåll samt förbättra hanteringen av tjänsteleverantörer för att minska underhållskostnader.

IBM TRIRIGA Energioptimering

En lösning som ger fastighetsägare och förvaltare möjlighet att samla information i realtid och automatisera korrigeringar för en effektivare hantering av fastigheter.

All products - Asset and facilities management

IBM Enterprise Asset Management - branschlänkar

Nätverka, inspireras och öka kunskapen

Utveckla dina kunskaper och öka effektiviteten i din organisation genom att nätverka och inspireras av likasinnade. IBM Asset Management communities samlar tusentals personer världen över som alla har liknande erfarenheter och utmaningar. Delta i nätverket kring Asset & Facility Management genom att följa oss och våra affärspartners via bloggar, Twitter, YouTube och andra sociala nätverk.

Bloggar

Communities

Twitter

 

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.


BusinessConnect 2014 Ta del av mängder av inspiration och intressanta möten från årets succéevent! Läs mer här

Meet the expert

Bengt BranderBengt Brander, Business Solution Manager Maximo and Tririga, IBM SWG Cloud & Smarter Infrastructure

Bengt arbetar med lösningar som optimerar underhåll och service för produktion, fastigheter och IT-tillgångar.

Bengt has more that 25 years of experience within implementing ERP and Asset management solutions working as Project manager, Consulting manager and Sales Manager in the software industry. The last 6 years he has been focusing on IBM Maximo.

Specialties:
Business value assessments pre projects and post projects
EAM Enterprise asset management
Financial systems


Louise SkordbyLouise Skordby, Partner and Service Line Leader, Enterprise Asset Management
IBM Global Business Services

Louise hjälper kunder att skapa affärsnytta genom effektiv styrning av deras tillgångar, vare sig det är relaterat till fastigheter, fabriker och produktion, infrastruktur eller mobilt.

Louise har under de senaste tjugo åren hjälpt kunder att tydliggöra strategier, förbättra och implementera processer, och lägga till branschens ledande IT stöd.

Specialiteter:
Asset Management Strategy
Business Value Assessment,
Process analysis

Implementation Strategy
KPIs
Processes:
Agile/Scrum
CMMi,
Lean

Bengt Brander, Business Solution Manager Maximo and Tririga, IBM SWG Cloud & Smarter Infrastructure

Bengt har mer än 25 års erfarenhet inom genomförandet av ERP och Asset management lösningar. Han har arbetat som projektledare, konsultchef och försäljningschef inom mjukvaruindustrin. De senaste 6 åren har han fokuserat på IBM Maximo.

Områden:
Business value assessments pre projects and post projects
EAM Enterprise asset management
Financial systems
Interface mellan EAM och ERP

Louise Skordby, Partner and Service Line Leader, Enterprise Asset Management
IBM Global Business Services

Louise hjälper kunder att skapa affärsnytta genom effektiv styrning av deras tillgångar, vare sig det är relaterat till fastigheter, fabriker och produktion, infrastruktur eller mobilt. Louise har under de senaste tjugo åren hjälpt kunder att tydliggöra strategier, förbättra och implementera processer, och lägga till branschens ledande IT stöd.

Specialiteter:
Asset Management Strategy
Business Value Assessment,
Process analysis

Implementation Strategy
KPIs
Processes:
Agile/Scrum
CMMi
Lean

Smarter Infrastructure tillgängligt överallt

Titta här! (länk bosatt utanför ibm.com)

Hör vad våra klienter, partners, analytiker och respekterade experter har att säga om Smarter Infrastructure teknologi på denna interaktiva sida.

Asset Management

Maximera värdet med en smartare hantering av företagstillgångar

Rich CaplowRich Caplow, Director, IBM Tivoli Maximo Asset Management

Öka lönsamheten från företagets infrastruktur såsom industriutrustning, anläggningar och transporttillgångar. Uppnå dina affärsmål med ökad effektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet genom IBMs verksamhetsledningssystem. Se hur instrumentering, beslutsstöd och bättre anslutningsmöjligheter ger automatiserad, prediktiv inventariehantering och mycket mer.

Läs mer om hantering av företagstillgångar

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.