Systemteknik

E-paket för att bygga smartare produkter för systemutveckling.

IBM Rational-lösningarna för systemutveckling kan hjälpa systemutvecklingsgrupper att:

Lösningar

Våra lösningar

 • IBM Rational Focal Point

  Utvärdera investeringsscenarion så att du kan anpassa beslut om produkter, projekt och tillämpningar efter det övergripande affärsvärdet.

 • IBM Rational Team Concert

  Ger snabbrörlig och formenlig planering, källkodshantering, hantering av arbetsobjekt, hantering av bygge och projektstatus.

 • Rational DOORS

  Kravhantering och definition med hjälp av samarbete som gör att intressenter och IT-personal var som helst i världen snabbare kan bidra med indata, förtydliga, nå samförstånd och anpassa sig till förändringar.

 • Rational Rhapsody

  Öka utvecklingsrörligheten genom automatisera leveransen och testandet av körbara arkitekturer och realtidsprogramvara och inbäddad programvara.

 • Rational Quality Manager

  Optimera kvaliteten genom samarbetsbaserad planering, automatiserad testning och felhantering.

 • Rational Engineering Lifecycle Manager

  Fatta bättre beslut genom att visualisera, analysera och ordna utvecklingsdata.

All products - Systems engineering

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.