Hadoop-system

Kraften i Hadoop med analys i företagsklass

Programvara för Hadoop-system från IBM

Med hjälp av IBM InfoSphere BigInsights programfamilj kan du analysera strukturerad och ostrukturerad data i det ursprungliga formatet.

De här produkterna utgör en kombination av Apache Hadoop och analys i realtid. De innehåller funktioner för att utforska data i ett kalkylarksliknande format, SQL-åtkomst till data i Hadoop samt säkerhets- och administrationsfunktioner.


Produkter:

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.

Kortfilm

hadoop

IBM InfoSphere BigInsights
Läs om hur InfoSphere BigInsights används till att få tillgång till Hadoop i företaget.

Fler InfoSphere BigInsights-resurserer

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.