Informationsintegrering och övervakning

Se till att du har en enda version av sanningen. Skydda data. Se till att efterlevnaden fungerar.


Uppnå en strategisk konkurrensfördel genom att integrera, omvandla och övervaka information

Med programvaror från IBM kan du svara ”ja” på alla de här frågorna, tack vare en holistisk metod för informationsintegrering och övervakning som ger dig en tillförlitlig informationsgrund och tillförlitligt beslutsstöd.


The London Borough of Brent(PDF, 147KB) ser till att kunden kommer först, med en kunddatahubb som används till att konsolidera bakomliggande system och hjälper till med att minska administrationskostnaderna, förbättra kundtjänsten och minska risken för bedrägerier.

Go Voyages (US), en onlineresebyrå i Frankrike, uppgraderar sin befintliga IT-infrastruktur för affärstillväxt, förbättrade prestationsnivåer och för att fånga nya kunder.

Informationsintegrering och övervakning

IBM tillhandahåller en metod för informationsintegrerings och övervakning som kan hjälpa företag att möta utmaningar och skapa en källa med tillförlitlig information för bättre beslut och bättre verksamhetsresultat.

Produkter

InfoSphere Datastage

Integrera data på begäran mellan många system med hjälp av ett parallellt ramverk med höga prestanda, hantering av utökade metadata och företagsanslutningar.

InfoSphere Master Data Management

Skapa tillförlitliga vyer med huvuddata - kunder, invånare, leverantörer, platser, produkter, konton och mer - för förbättrade program- och verksamhetsprocesser.

InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Omfattande informationsintegreringsfunktioner för tillförlitlig och övervakad information.

InfoSphere Data Replication

Integrera information mellan heterogena datalager i realtid.

Datasäkerhet och skyddande av personuppgifter

IT-säkerhet och integritet för tillförlitlig information i ditt datacenter.

Livscykelhantering

Hantera data hela vägen från krav till borttagning. Med hjälp av dem kan du öka prestanda, stärka samarbetet och förbättra styrningen av olika program, databaser och plattformar.

All products - Information integration and governance

Resurser för informationsintegrering och -förening

InfoSphere DataStage

Dataintegrering, omvandling och leverans på företagsnivå

Dataintegrering

Bästa metoderna för TDWI - nästa generations dataintegrering

Stora data

Använda stora data för smartare beslutsfattande

Huvuddatahantering

Hur du upptäcker vad som är äkta när du utvärderar huvuddatahanteringssystem

InfoSphere Identity Insight

Förhindra bedrägerier med hjälp av analys av identiteter och sociala nätverk - en guide för bankchefer

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.


BusinessConnect 2014 Ta del av mängder av inspiration och intressanta möten från årets succéevent! Läs mer här

Låt data driva maskineriet

IBM Smarter Business 2013 - Låt data driva maskineriet (00:16:59)

Informationsövervakningsstrategi

Uppnå informationskonsekvenssäkerhet, integritet, tillgänglighet och kvalitet med hjälp av Infosphere-lösningar för informationsintegrering och övervakning


Forrester-analysrapport

Informationsövervakning: Hur du gör data till affärsvärde


Rapport

Hur huvuddatahantering hjälper verksamheten


Rapport

InfoSphere DataStage: Dataintegrering, omvandling och leverans på företagsnivåBusiness Partners

Intresserad av att sälja lösningar för informationsintegrering och -förening?

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.