Informationsintegrering och övervakning

Se till att du har en enda version av sanningen. Skydda data. Se till att efterlevnaden fungerar.


Uppnå en strategisk konkurrensfördel genom att integrera, omvandla och övervaka information

Med programvaror från IBM kan du svara ”ja” på alla de här frågorna, tack vare en holistisk metod för informationsintegrering och övervakning som ger dig en tillförlitlig informationsgrund och tillförlitligt beslutsstöd.


The London Borough of Brent(PDF, 147KB) ser till att kunden kommer först, med en kunddatahubb som används till att konsolidera bakomliggande system och hjälper till med att minska administrationskostnaderna, förbättra kundtjänsten och minska risken för bedrägerier.

Go Voyages (US), en onlineresebyrå i Frankrike, uppgraderar sin befintliga IT-infrastruktur för affärstillväxt, förbättrade prestationsnivåer och för att fånga nya kunder.

Informationsintegrering och övervakning

IBM tillhandahåller en metod för informationsintegrerings och övervakning som kan hjälpa företag att möta utmaningar och skapa en källa med tillförlitlig information för bättre beslut och bättre verksamhetsresultat.

Produkter

InfoSphere Datastage

Integrera data på begäran mellan många system med hjälp av ett parallellt ramverk med höga prestanda, hantering av utökade metadata och företagsanslutningar.

InfoSphere Master Data Management

Skapa tillförlitliga vyer med huvuddata - kunder, invånare, leverantörer, platser, produkter, konton och mer - för förbättrade program- och verksamhetsprocesser.

InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Omfattande informationsintegreringsfunktioner för tillförlitlig och övervakad information.

InfoSphere Data Replication

Integrera information mellan heterogena datalager i realtid.

Datasäkerhet och skyddande av personuppgifter

IT-säkerhet och integritet för tillförlitlig information i ditt datacenter.

Livscykelhantering

Hantera data hela vägen från krav till borttagning. Med hjälp av dem kan du öka prestanda, stärka samarbetet och förbättra styrningen av olika program, databaser och plattformar.

All products - Information integration and governance

Resurser för informationsintegrering och -förening

InfoSphere DataStage

Dataintegrering, omvandling och leverans på företagsnivå

Dataintegrering

Bästa metoderna för TDWI - nästa generations dataintegrering

Stora data

Använda stora data för smartare beslutsfattande

Huvuddatahantering

Hur du upptäcker vad som är äkta när du utvärderar huvuddatahanteringssystem

InfoSphere Identity Insight

Förhindra bedrägerier med hjälp av analys av identiteter och sociala nätverk - en guide för bankchefer

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Enkla sätt att handla eller läsa mer.


SE Business Connect 2014

Låt data driva maskineriet

IBM Smarter Business 2013 - Låt data driva maskineriet (00:16:59)

Informationsövervakningsstrategi

Uppnå informationskonsekvenssäkerhet, integritet, tillgänglighet och kvalitet med hjälp av Infosphere-lösningar för informationsintegrering och övervakning


Forrester-analysrapport

Informationsövervakning: Hur du gör data till affärsvärde


Rapport

Hur huvuddatahantering hjälper verksamheten


Rapport

InfoSphere DataStage: Dataintegrering, omvandling och leverans på företagsnivåBusiness Partners

Intresserad av att sälja lösningar för informationsintegrering och -förening?

David Turner

David Turner photo.Government Industry Leader, IBM Maximo

David Turner is the worldwide industry lead for Maximo government solutions. One of his primary responsibilities is to ensure future releases of Maximo meet the evolving requirements of our government users. His prior experience includes program management consulting, management of complex asset management system implementations and time in the U.S. Coast Guard as a naval engineer.*


Connect with David

David's profile on LinkedIn


David also recommends

Maximo Knowledge Base and Discussion Board - This site is an open dynamic Maximo Knowledge Base supported by a Maximo discussion board.

IBM Asset Management Community - This community allows IBM employees, business partners, customers, and sellers to connect and network on asset management solutions available from IBM.


*Postings on non-IBM sites are independent of IBM and do not necessarily represent IBM's positions, strategies or opinions.

Ken Donnelly

Ken Donnelly photo.Transportation Industry Leader, IBM Maximo

Ken Donnelly is the worldwide Maximo industry leader for Travel & Transportation (T&T). He is also responsible for Strategy and Product Management of the Maximo solutions for Transportation. He has led projects to implement new maintenance and inventory control systems at fleet, bus, rail and aviation organizations and also has experience in aerospace & defense and public sector.*


Ken's blog - Asset Management in Transportation

Visit Ken's blog for regular insights into the topic of Asset Management in Transportation as well as to share your opinion with Ken.*


Other ways to connect with Ken

Ken's profile on LinkedIn


Ken also recommends

IBM Asset Management Community - This community allows IBM employees, business partners, customers, and sellers to connect and network on asset management solutions available from IBM.

Maximo Transportation User Group - A forum for Maximo users to explore and share expertise, discuss theory and catalog knowledge amongst their peers and observers.


*Postings on non-IBM sites are independent of IBM and do not necessarily represent IBM's positions, strategies or opinions.

Karl Helbig

Karl Helbig photo.Market Management Lead, Smarter Buildings, IBM Maximo Asset Management

Karl Helbig is a marketing professional with more than 18 years of experience in high-tech, marketing software solutions for large enterprises in all industries. His focus has been on strategy, management and tactical execution, where he is active in marketing solutions for organizations who wish to manage and maintain their IT and facilities infrastructures for optimal asset performance. Having spent more than 14 years marketing Maximo Asset Management solutions, this experience naturally extends to his current role, which focuses on helping organizations manage their building and facility infrastructures for greater operational & energy efficiency and sustainability.*


Other ways to connect with Ken


Karl also recommends:

IBM Maximo Asset Management for Energy Optimization

IBM Maximo Facilities Management

IBM Maximo Asset Management

IBM Tivoli Energy Management


*Postings on non-IBM sites are independent of IBM and do not necessarily represent IBM's positions, strategies or opinions.

Rob Bloom

Rob Bloom photo.Maximo Marketing Manager

Rob Bloom is the manager of marketing for the IBM Maximo Asset Management software solution, responsible for the worldwide marketing direction for enterprise asset management across IBM. Rob came from MRO, led the integration of MRO into the IBM framework and has been the EAM track lead for IBM Pulse since 2008.*


IBM Asset Management

In this team blog Rob focuses largely on IBM Pulse activities and guidance for our readers. He uses the blog as a platform to communicate key information about the EAM track and EAM focused activities at IBM Pulse.*


Other ways to connect with Rob

Rob's profile on LinkedIn

Rob's profile on the ibm.com Community


*Postings on non-IBM sites are independent of IBM and do not necessarily represent IBM's positions, strategies or opinions.

Rich Caplow

Rich CaplowDirector, IBM Tivoli Maximo Asset Management

Maximize value with smarter asset management

Gain greater value from enterprise infrastructure such as industrial equipment, facilities and transportation assets. Achieve your business objectives with improved uptime, availability and reliability. See how asset instrumentation, intelligence and interconnectivity can enable automated, predictive asset management and more.

Download the podcast (MP3, 7MB)

Download the transcript (PDF, 25KB)

Learn more about Asset Management

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.