Requirements management

  Beräkna din avkastning på investeringen
för en effektiv kravhantering

Gör en självbedömning

Bidrar till att minska omarbetningarna och skyndar på lanseringen genom samarbete med dina intressenter Öka produktiviteten genom att styra och hantera ändringar i kraven. Minimera kostnader och risker genom mätning av ändringarnas effekt när de inträffar.

Produkter för kravhantering

 • Rational DOORS

  Funktioner för kravhantering, spårbarhet och effektanalys för mer formella tekniska ändamål och strikta krav, särskilt lämpad för företag som skapar tillverkningssystem och -produkter

 • Rational DOORS Next Generation

  Nästa generations kravhanteringsverktyg för inbäddade och komplexa system, byggt på jazz-plattformen.

 • Rational Requirements Composer

  Kravhantering och definition med hjälp av samarbete som gör att intressenter och IT-personal var som helst i världen snabbare kan bidra med indata, förtydliga, nå samförstånd och anpassa sig till förändringar.

 

Intäktsberäkning

Se hur en kravdriven kvalitetslösning kan ge verklig avkastning på din investering.

Rapport

Tio steg till bättre kravhantering.

Webbsändning

Agera på föränderliga krav med lägre kostnad, större avkastning och bättre kvalitet.

E-material för kravhantering

Du får bästa metoder, praktiska guider och annat material som hjälper dig att skapa smarta produkter.

Rapport

Minska dubbelarbetet genom effektiv kravhantering.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.

Mer information om hur du hanterar dina krav effektivt

 • DOORS=Success: Experter diskuterar varför deanvänder Rational DOORS för kravhantering

  Delta i en kundpaneldiskussion där experter från stora företag i olika branscher diskuterar varför de anser att IBM Rational DOORS är det bästa verktyget för kravhantering i deras projekt.
  Anmäl dig till webbsändningen den 24 september

 • Bygga medicintekniska produkter som liknar en tricorder!

  I den här poddsändningen diskuteras överväganden kring regelefterlevnad och livscykelmetoder för viktig produktutveckling som behövs för att bygga smarta medicintekniska produkter.
  Lyssna på poddsändningen (US)

 • Tillämpa krav på utvecklingen under livscykeln

  Projekt som saknar kravspecifikationer misslyckas ofta. Lär dig hur kraven förbättrar hela utvecklingslivscykeln.
  Lyssna på poddsändningen (US)

 • Tio steg till bättre kravhantering

  En lathund för effektiv kravhantering.
  Hämta vitpapperet

 • E-material för affärsanalys

  Resurser som hjälper affärsanalytiker att förbättra kommunikationen, gå framåt snabbare och ge team och intressenter i företaget tydlig information.
  Hämta e-materialet

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.