Kvalitetshantering och testning

  Framtidens testning: Hur virtualisering av tjänster
ändrar spelreglerna för testning av komplexa program

Leverera hållbar programvarukvalitet från koncept och lansering till kassering

Kvalitetshantering och testning omfattar lösningar från Rational som hjälper företag att uppnå stringens, effektivitet och förutsägbarhet i programkvaliteten så att de kan uppfylla sina mål och följa sina teststrategier för att validera program för alla plattformar och testtyper.

Framgång eller misslyckande beror ofta på kvaliteten på produkterna eller tjänsterna, men dålig kvalitet på programvara står för fler affärsproblem än någon annan tillverkad produkt. Enligt studier från Capers-Jones har dålig programvarukvalitet blivit ett av de dyraste problemen i historien – över 500 miljarder dollar per år i hela världen*.

Vi kan hjälpa dig med utmaningen att leverera hållbar programvarukvalitet med lösningar för kvalitetshantering och testning som förändrar företags sätt att producera, validera och leverera programvara – från koncept och lansering till kassering. Vår inställning till hantering av programvarukvalitet handlar om samarbete, integration och optimering. Kvalitetshantering och testning blir ett delat ansvar i stället för att bli isolerat och bortkopplat. På så sätt kan du hantera dina befintliga resurser, klara av begränsade scheman och öka produktiviteten.

Våra funktioner för automatisk testning ger möjlighet till flexibel programvaruleverans, och eliminerar flaskhalsar i testningen för kunder som står inför utmaningen med ökade kvalitetskostnader i samband med utveckling och underhåll av sammansatta program som är integrerade mellan traditionell och mer modern teknik (stordatorer, moln, etc).

När våra lösningar för kvalitetshantering och testning kombineras med Rationals branschledande Collaborative Lifecycle Management-lösning blir resultatet unika funktioner för att säkerställa att funktionalitet, användbarhet, tillförlitlighet och prestanda i de levererade produkterna och tjänsterna överträffar kundernas förväntningar. Minska på riskerna och kostnaderna för produkter och tjänster samtidigt som du ökar programvarukvaliteten.

*Capres Jones, Software quality 2011 – A Survey of the state of the art (PDF, 163 kB)

Kvalitetshantering och testning av produkter

 • Rational Test Workbench (US)

  Automatisk testning av komplexa och integrerade program som ger heltäckande testning av funktionalitet, regression, belastning och integration.

 • Rational Performance Test Server (US)

  Belastningsgenerering på program- och integrationsnivå som ger en komplett bild av prestanda och skalbarhet hos alla programkomponenter

 • Rational Test Virtualization Server (US)

  Modellering och simulering av verkligt systembeteende som eliminerar programtester och minskar kostnaderna för konfiguration av och infrastruktur för traditionella testmiljöer

 • Rational Quality Manager (US)

  Kvalitetsoptimering för hela livscykeln, från behovsbedömning till bygge, test och felhantering.

Not in Sverige?

Vill du ha hjälp?

Lätt att få svar på dina frågor.


BusinessConnect 2014 Ta del av mängder av inspiration och intressanta möten från årets succéevent! Läs mer här

Service Virtualization for Dummies
IBM Limited Edition

IBM Service Virtualization DummiesLearn how to test earlier, more often, and for less.
Download the book


Rationals strategi för integrationstestning

 • Ladda ner white paper

  Tidig och kontinuerlig testning för att förhindra fel och optimera effektivitet för testning

Taming the Beast: Essential Strategies for Testing Complex Applications

 • Webbsändning

  Accelerate software delivery and reduce cost and risk through test automation and service virtualization

Hur Google testar programvara

James Whittaker, Test Engineering DirectorJames Whittaker, Test Director

Testningsvärlden förändras, rollerna och ansvaret för utvecklare och testare förändras och Google tar till sig förändringarna med bättre affärsresultat.
Webbsändning
Poddsändning om IBMs perspektiv (US)

Mäta programvarukvalitet: Varför dina mätvärden inte är standard

Capers Jones photo.Capers Jones, CTO and VP, Namcook Analytics LLC

Hur du kan uppdatera och förbättra dina kvalitetsmätningar och se till att din programvara uppfyller kvalitetsstandarder och gör dina kunder nöjda.
Webbsändning (US)

Ytterligare resurser

Same product, new name!

The product you selected is now offered under a new name. The product page you will be taken to will reflect this new name.