Zostavovanie prediktívnych modelov a okamžité hodnotenie transakčných údajov

IBM SPSS Modeler je výkonný a všestranný pracovný priestor na hĺbkový prieskum údajov, ktorý umožňuje organizáciám zostavovať presné prediktívne modely a potom ich rýchlo nasadzovať - a to všetko bez programovania.

IBM SPSS Modeler for Linux on System z spája výkon produktu SPSS Modeler v oblasti prognóz s výkonnosťou, bezpečnosťou a škálovateľnosťou platformy System z. Toto spojenie umožňuje organizáciám získavať poznatky z transakčných aplikácií spracovávajúcich veľký objem údajov na platforme DB2 for z/OS a robiť múdre a proaktívne rozhodnutia na základe týchto poznatkov. Pomocou produktu SPSS Modeler for Linux on System z môžu spoločnosti vytvárať modely a okamžite hodnotiť nové transakčné údaje, čo znižuje finančnú náročnosť a zložitosť prevádzkových rozhodnutí.

SPSS Modeler for Linux on System z ponúka funkcie, ktoré vám pomôžu:

Jednoduchý prístup k údajom, ich správa a integrácia

Rýchle zostavovanie a overovanie modelov

Hĺbkový prieskum údajov a textová analýza

Automatizácia spúšťania modelov a nasadzovania výsledkov

Integrácia transakčných aplikácií na platforme IBM DB2 for z/OS

Nenachádzate sa na Slovensku?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Jednoduchý spôsob ako nakúpiť alebo zistiť viac.