Czym jest IBM UrbanCode Deploy?

IBM UrbanCode Deploy koordynuje i automatyzuje wdrażanie aplikacji, konfiguracje oprogramowania pośredniego i zmiany w bazach danych w środowiskach programistycznych, testowych i produkcyjnych, zarówno lokalnych, jak i chmurowych. Rozwiązanie to sprawia, że zespół może wdrażać aplikacje dowolnie często — na żądanie, według harmonogramu i w bezpieczny samoobsługowy sposób. Zarówno w wersji lokalnej, jak i w formie usługi (SaaS), IBM UrbanCode Deploy skraca czas potrzebny na wprowadzenie nowego produktu, ogranicza koszty tworzenia oprogramowania, zmniejsza ryzyko i pomaga dostarczać oprogramowanie w trybie ciągłym.

Jakie korzyści przynosi IBM UrbanCode Deploy?

Harmonizacja procesów

Wdrażanie aplikacji w rozproszonych centrach przetwarzania danych, chmurach i środowiskach zwirtualizowanych.

 • Dostępnych jest ponad 130 wtyczek do narzędzi programistycznych, testujących, infrastruktur i chmur — na przykład nowe wtyczki Jenkins Pipeline i VMware vRealize Automation, dzięki którym IBM UrbanCode Deploy można zintegrować z własnym procesem dostarczania oprogramowania bez przebudowy dotychczasowego łańcucha narzędzi.
 • Modele procesu wdrażania można tworzyć przy użyciu intuicyjnego graficznego edytora, bez pisania niestandardowych skryptów i ręcznego wykonywania czynności. Nie jest do tego potrzebna umiejętność programowania.
 • Możliwe jest definiowanie procesów o dowolnej złożoności, przypisywanie ich do środowisk wdrożeniowych i niezawodne realizowanie.
 • Nie ma ograniczeń co do docelowej platformy wdrożenia — może to być system mainfame, centrum przetwarzania danych, chmura lub środowisko zwirtualizowane. Kontenery wdrażać można z zachowaniem pełnej kontroli i widoczności.
 • Aplikacja mobilna IBM UrbanCode dla systemu iOS umożliwia zarządzanie procesem wdrażania i uczestniczenie w nim z dowolnego miejsca.
 • Poprzez zarejestrowanie zależności między komponentami aplikacji i zdefiniowanie optymalnej kolejności instalacji można efektywnie skoordynować proces wdrażania.
 • Produkt udostępnia setki działań integracyjnych dla oprogramowania pośredniego, baz danych zarządzania zmianami, systemów równoważenia obciążenia, narzędzi monitorujących i innych komponentów.

Zarządzanie środowiskami i konfiguracjami

Produkt wspomaga zarządzanie wdrożeniami obejmującymi tylko konfigurowanie i tradycyjnymi wdrożeniami obejmującymi tworzenie kodu i konfigurowanie. Narzędzie Blueprint Designer pozwala zaprojektować szereg szablonów kompletnych stosów środowisk, które będzie można wykorzystać w dowolnym środowisku programistycznym, testowym lub produkcyjnym.

 • Wbudowane narzędzia umożliwiają zarządzanie wdrażaniem docelowych elementów konfiguracji, takich jak role, uprawnienia i zatwierdzenia.
 • Tę samą aplikację można wdrożyć i skonfigurować w wielu środowiskach bez konieczności modyfikowania procesu wdrożenia; proces wdrożenia można też przetestować z użyciem konkretnej aplikacji.
 • Możliwe jest zapisanie różnych ustawień konfiguracji dla każdego środowiska docelowego i realizowanie wdrożeń samej tylko konfiguracji lub tradycyjnych wdrożeń kodu i konfiguracji, przy zastosowaniu tego samego procesu w wielu środowiskach.

Uproszczenie skomplikowanych wdrożeń

Możliwa jest realizacja wdrożeń na zapleczu, w starszych systemach i na serwerach mainframe, przy jednoczesnej koordynacji wdrożeń aplikacji tradycyjnych i opartych na mikrousługach w chmurach prywatnych i hybrydowych, takich jak IBM Bluemix, Microsoft Azure lub Amazon Web Services.

 • Produkt obsługuje wysoce heterogeniczne środowiska, m.in. poprzez wtyczki dla kontenerów Docker i Cloud Foundry.
 • Koordynuje zmiany między poziomami środowiska i serwerami.
 • Zapewnia rozproszoną globalnie pamięć podręczną artefaktów, która przyspiesza wdrożenia na tysiącach serwerów rozsianych po centrach przetwarzania danych na całym świecie.
 • Szablony OpenStack Heat wspomagają zespołowe projektowanie i wdrażanie aplikacji przenośnych wzorców aplikacji obejmujących kompletne stosy oprogramowania.

Wbudowane repozytorium artefaktów

Repozytorium artefaktów CodeStation wbudowane w produkt IBM UrbanCode Deploy umożliwia bezpieczne przechowywanie plików już wdrożonych i przeznaczonych do wdrożenia.

 • Zapewnia kontrolę nad pochodzeniem artefaktów i powtarzalność wdrożeń między środowiskami.
 • Konfigurowalne reguły usuwania plików pozwalają zaoszczędzić miejsce na dysku przy jednoczesnym zachowaniu plików wdrożonych w środowiskach produkcyjnych.
 • Możliwe jest zintegrowanie innych używanych repozytoriów, np. programu IBM Rational Asset Manager, w celu uzyskania dodatkowej warstwy kontroli nad pochodzeniem artefaktów.

Zarządzanie konfiguracją oprogramowania pośredniego

Produkt wspomaga wykrywanie i wdrażanie konfiguracji serwera IBM WebSphere Application Server, zarządzanie nimi, wdrażanie zmian i migrację z niższych do wyższych wersji.

 • Program automatycznie wykrywa serwer IBM WebSphere Application Server i tworzy odpowiednie zasoby na serwerze IBM UrbanCode Deploy.
 • Importuje konfiguracje komórek i klastrów serwera IBM WebSphere Application Server, a następnie generuje szablon zapisany jako komponent środowiska IBM UrbanCode Deploy.
 • Możliwe jest zestawianie aplikacji IBM UrbanCode Deploy zawierających szablony konfiguracji komórek lub klastrów serwera IBM WebSphere Application Server i wdrażanie lub przenoszenie ich do środowisk w sposób zautomatyzowany.

Zabezpieczenia, zatwierdzania i powiadomienia

Na kokpitach aktualizowanych niemal w czasie rzeczywistym oraz w kompletnych dziennikach historycznych dostępne są informacje o lokalizacji wersji komponentów, czasie ich wdrożenia oraz o tym, kto je wdrożył.

 • Udostępnia konfigurowalny system uprawnień dla użytkowników oraz bezpieczny system transportu artefaktów wdrożeniowych.
 • Stosuje bramy (punkty kontrolne) weryfikujące jakość aplikacji przed przeniesieniem jej do następnego środowiska.
 • Umożliwia zdefiniowanie przepływu informacji w oparciu o schematy powiadomień, szablony i opcje raportowania.
 • Śledzi aktywność użytkowników (kto, co, gdzie), zapewniając dostęp do mechanizmów kontroli rejestrujących pełną historię wdrożenia aplikacji.

Za pomocą IBM UrbanCode Deploy w pełni zautomatyzowaliśmy proces wydawania aplikacji w Fidelity Worldwide Investment. Wydawanie niektórych aplikacji zajmowało nam kiedyś wiele dni — dziś potrzebujemy na to tylko godziny”.

Tony Green, zespół inżynierii i architektury technicznej, Fidelity Worldwide Investment

Analizy i wsparcie

Ucz się od ekspertów i innych użytkowników. I zwracaj się po pomoc, gdy jej potrzebujesz.

Zasoby dotyczące produktu IBM UrbanCode Deploy

Wersja próbna

Wypróbuj bezpłatnie

IBM UrbanCode Deploy zapewnia automatyzację i spójność wdrożeń oraz wycofywania wdrożeń aplikacji. Wypróbuj bezpłatnie.

Demo

Bliżej poznaj produkt IBM UrbanCode Deploy

Zobacz, jak zautomatyzować skomplikowane, podatne na błędy wdrożenia aplikacji na różnych platformach, urządzeniach i w chmurach hybrydowych.

Opracowanie

Podstawy automatyzacji wdrażania

Zobacz, w jaki sposób automatyzacja wdrożeń pomaga w wyeliminowaniu podatnych na błędy procesów ręcznych, a przy tym zapewnia większą spójność i widoczność.

Materiały

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio