Wszystkie możliwości programu SPSS Modeler Gold — dostępne w chmurze

IBM SPSS Modeler Gold to wszechstronna platforma analiz predykcyjnych ułatwiająca zastosowanie inteligentnych technik predykcji do rozwiązywania codziennych problemów biznesowych. Pomaga pracownikom działającym na pierwszej linii, a także całym strukturom i systemom organizacyjnym, w podejmowaniu trafnych decyzji i osiąganiu optymalnych wyników biznesowych. Oferuje szereg zaawansowanych algorytmów i technik, w tym funkcje analizy tekstu, przygotowania danych do analiz (Entity Analytics), zarządzania decyzjami i optymalizacji.

W ten sposób umożliwia organizacjom doskonalenie procesów biznesowych, a prezentując rekomendacje działań w miejscu, gdzie mogą one być bezpośrednio zastosowane, pomaga w powtarzalnym podejmowaniu właściwych decyzji. W efekcie organizacja ma szansę błyskawicznie uzyskać zwrot z inwestycji oraz proaktywnie, spójnie ograniczać koszty i zwiększać produktywność pracy.

W edycji IBM SPSS Modeler Gold on Cloud możliwości bazowego produktu uzupełniono o:

SAP Certified

Zautomatyzowane modelowanie

Użytkownik ma do wyboru trzy metody zautomatyzowanego modelowania: automatyczna klasyfikacja, automatyczna metoda liczbowa i automatyczne grupowanie.

Zautomatyzowane modelowanie

Analizy tekstu

Wychwytują w tekstach kluczowe pojęcia, motywy, odczucia i trendy, a w rezultacie przyczyniają się do zwiększenia dokładności modeli predykcyjnych.

Analizy tekstu

Przygotowanie danych do analiz (Entity Analytics)

Techniki przygotowania danych do analiz (Entity Analytics) łączą i ujednoznaczniają podobne obiekty, nawet jeśli nie mają żadnych wspólnych wartości kluczowych.

Przygotowanie danych do analiz (Entity Analytics)

Analizy sieci społecznościowych

Analizy sieci społecznościowych badają relacje między obiektami w środowisku społecznościowym oraz implikacje tych relacji dla zachowań osób. Są szczególnie przydatne w sektorze telekomunikacyjnym i innych branżach, w których istotne jest zapobieganie wykruszaniu się klientów.

Analizy sieci społecznościowych

Wdrażanie

Wdrożenie zapełnia lukę między analizami i działaniami, udostępniając wyniki osobom i procesom według określonego harmonogramu lub w czasie rzeczywistym. Tym samym pozwala organizacji na wykorzystanie całego potencjału analiz predykcyjnych.

Wdrażanie

Zrzuty ekranu przedstawiające produkt IBM SPSS Modeler Gold on Cloud

Wstecz

Zautomatyzowane modelowanie

Użytkownik ma do wyboru trzy metody zautomatyzowanego modelowania: automatyczna klasyfikacja, automatyczna metoda liczbowa i automatyczne grupowanie.

Zautomatyzowane modelowanie

Analizy tekstu

Wychwytują w tekstach kluczowe pojęcia, motywy, odczucia i trendy, a w rezultacie przyczyniają się do zwiększenia dokładności modeli predykcyjnych.

Analizy tekstu

Przygotowanie danych do analiz (Entity Analytics)

Techniki przygotowania danych do analiz (Entity Analytics) łączą i ujednoznaczniają podobne obiekty, nawet jeśli nie mają żadnych wspólnych wartości kluczowych.

Przygotowanie danych do analiz (Entity Analytics)

Analizy sieci społecznościowych

Analizy sieci społecznościowych badają relacje między obiektami w środowisku społecznościowym oraz implikacje tych relacji dla zachowań osób. Są szczególnie przydatne w sektorze telekomunikacyjnym i innych branżach, w których istotne jest zapobieganie wykruszaniu się klientów.

Analizy sieci społecznościowych

Wdrażanie

Wdrożenie zapełnia lukę między analizami i działaniami, udostępniając wyniki osobom i procesom według określonego harmonogramu lub w czasie rzeczywistym. Tym samym pozwala organizacji na wykorzystanie całego potencjału analiz predykcyjnych.

Wdrażanie
Dalej

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio