Łatwe i bezpieczne udostępnianie i współużytkowanie newralgicznych informacji biznesowych na szeroką skalę.

Oprogramowanie IBM SPSS Collaboration and Deployment Services umożliwia zarządzanie zasobami analitycznymi, automatyzację procesów i efektywne, bezpieczne współużytkowanie wyników w skali całego przedsiębiorstwa. Przyczynia się do zwiększenia efektywności realizacji zadań analitycznych, ponieważ stwarza dobre warunki do współpracy między osobami opracowującymi rozwiązania analityczne i korzystającymi z nich.

SPSS Collaboration and Deployment Services pomaga:

Praca zespołowa

Automatyzacja

Wdrażanie

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio