Czym jest Rational Test Workbench?

IBM Rational Test Workbench udostępnia narzędzia do testowania oprogramowania, które wspierają realizację strategii tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps): testowanie interfejsów API, testowanie funkcjonalne interfejsu użytkownika, testowanie wydajności i wirtualizację usług.

Aby realizować strategię DevOps lub dostarczać oprogramowanie w trybie ciągłym, zespoły odpowiedzialne za testowania muszą zautomatyzować testy regresyjne, aby ograniczyć ryzyko produkcyjnego wdrożenia oprogramowania o niskiej jakości. Efektywna automatyzacja testów powinna uwzględniać testowanie aplikacyjnych interfejsów programistycznych (API), testowanie interfejsu użytkownika i testy całego systemu. Rational Test Workbench pomaga zautomatyzować te testy i wykonywać je wcześniej oraz częściej, by ujawnić błędy jeszcze zanim ich usunięcie stanie się znacznie bardziej kosztowne.

Poznaj rodzinę narzędzi Rational Test Workbench.

Jakie korzyści przynosi Rational Test Workbench?

Upraszcza tworzenie testów dzięki możliwości testowania według konspektu i opracowywania testów bez pisania kodu

 • Testowanie według scenariuszy upraszcza tworzenie testów funkcjonalnych i regresyjnych, łącząc w sobie tradycyjne opisy testów w języku naturalnym z wizualną edycją scenariusza uwzględniającego zrzuty ekranów.
 • Technologia IBM ScriptAssure zapewnia większą niezależność skryptów testów od zmian w interfejsie użytkownika aplikacji.
 • Produkt umożliwia tworzenie, modyfikowanie i wykonywanie testów bez konieczności pisania kodu, nawet osobom bez przygotowania programistycznego.
 • Edytory wizualne i działające w oparciu o formularze oraz liczne kreatory upraszczają implementowanie sekwencji testów, testowanie w oparciu o dane i weryfikację zgodności wyników z oczekiwaniami.

Szybsze opracowywanie scenariuszy, bez pisania skryptów, przy wykorzystaniu wizualnych modeli testów wydajności i obciążeń

 • Automatyczne zarządzanie dynamicznymi odpowiedziami serwera przyspiesza realizację rozbudowanych pakietów testów niezależnych od działań użytkowników.
 • Mechanizm automatycznej korelacji danych ogranicza pracochłonność tworzenia i aktualizacji dużych zestawów obciążeń symulujących działania wielu użytkowników.
 • Mechanizm korelacji danych potrafi rozpoznać odpowiedzi serwera zależne od danych wprowadzanych przez użytkowników i automatycznie wybierać je do ponownego wykorzystania w kolejnych żądaniach kierowanych do serwera.
 • Działanie mechanizmu korelacji można modyfikować przy użyciu prostych reguł dostosowanych do aplikacji prezentujących nietypowe zachowania dynamiczne.

Testowanie na wcześniejszym etapie prac przy wykorzystaniu zwirtualizowanych usług, programów i aplikacji

 • Wcześniejsze, kompleksowe i ciągłe testowanie integracyjne obejmujące zależności między sprzętem, oprogramowaniem i chmurą.
 • Umożliwia szybkie opracowywanie testów weryfikujących poziom usług poprzez zarejestrowanie zachowań istniejącego systemu, wykorzystanie modeli w języku BPEL (Business Process Execution Language) lub modelowanie wymiany danych w narzędziu do wizualnego projektowania testów.
 • Współdziała z rozwiązaniem IBM Rational do zespołowego zarządzania cyklem życia oprogramowania, pozwalając na automatyczne planowanie i wykonywanie testów po udostępnieniu nowej kompilacji aplikacji.
 • Zastępuje niedostępne usługi szkieletami, pomagając w implementacji integracji na wczesnych etapach tworzenia oprogramowania i ograniczając ryzyko opóźnień.

Realistyczne scenariusze działań użytkowników, które precyzyjnie emulują obciążenia

 • Graficzny program planowania obciążeń ułatwia modelowanie różnych grup użytkowników i warunków obciążenia.
 • Wbudowane punkty synchronizacji zapewniają lepszą kontrolę nad przepływami pracy i symulowanymi punktami obciążenia serwera.
 • Możliwe jest porównywanie metryk wydajności i przeanalizowanie wielu scenariuszy obciążenia w jednym przebiegu testu.

Łatwość adaptacji i rozszerzalność, a także obsługa różnych standardów i protokołów

 • Rozszerzalność produktu i dostępne w nim aplikacyjne interfejsy programistyczne (API) umożliwiają dostosowanie środowiska testowego do starszych lub niestandardowych usług.
 • Do rozwiązań zapewniających rozszerzalność należy możliwość wstawiania kodu Java, niestandardowe transformacje danych, pakiet SDK do tworzenia pośredniczących interfejsów użytkownika oraz reguły korelacji definiowane przez użytkownika.
 • Wieloaspektowe testy funkcjonalne, integracji i wydajności uwzględniają starsze i nowoczesne architektury, w tym IBM, TIBCO, Software AG, SAP, Oracle i inne środowiska integracji.

Testowanie w trybie ciągłym: punkt widzenia IBM

Rozwiązanie IBM Rational upraszcza testy funkcjonalne i regresyjne, umożliwiając nam szybszą realizację projektów”.

Gary Thornhill, dyrektor generalny, Sandhata Technologies Ltd.

Analizy i wsparcie

Ucz się od ekspertów i innych użytkowników. I zwracaj się po pomoc, gdy jej potrzebujesz.

Zasoby dotyczące produktu IBM Rational Test Workbench

Webcast: Specjaliści firmy Forrester analizują zwrot z inwestycji w wirtualizację usług

Webcast: Specjaliści firmy Forrester analizują zwrot z inwestycji w wirtualizację usług

Analiza przeprowadzona przez specjalistów Forrester Research obejmuje skutki ekonomiczne i potencjalny zwrot z inwestycji, jakie wirtualizacja usług i automatyzacja testów mogą przynieść przedsiębiorstwom.

Artykuł: Narzędzia z rodziny IBM Rational Test Workbench przyspieszają automatyzację testów

Artykuł: Narzędzia z rodziny IBM Rational Test Workbench przyspieszają automatyzację testów

Testowanie na poziomie API, interfejsu użytkownika i całego systemu pomaga osiągnąć cele nakreślone w strategii tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps).

Materiały

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio