Zarządzanie jakością i testami pod kątem optymalizacji wartości oprogramowania i innych produktów

Rational Quality Manager
90-dniowa bezpłatna wersja próbna

IBM Rational Quality Manager to centrum zespołowego, zorientowanego biznesowo zarządzania jakością oprogramowania i systemów, które może współdziałać praktycznie z każdą platformą i wspomagać każdy typ testów. Oprogramowanie to umożliwia zespołom bezproblemowe współużytkowanie informacji oraz szybsze realizowanie projektów dzięki mechanizmom automatyzacji. Oferuje także mechanizmy raportowania metryk projektów, przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wydawania produktów prac programistycznych.

Oto najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania oprogramowania Rational Quality Manager:

Praca zespołowa

Automatyzacja

Nadzór

Nie jesteś w Polsce?

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio