Oprogramowanie do analizy obrazów wideo, które wykrywa zdarzenia, cechy lub wzorce zachowania

IBM Intelligent Video Analytics rozpoznaje zdarzenia, cechy lub wzorce zachowań na podstawie analizy obrazów wideo z miejsc monitorowanych. To oprogramowanie analityczne monitoruje strumienie wideo w czasie bliskim rzeczywistemu, automatycznie generuje alarmy na podstawie danych bieżących lub usprawnia prace dochodzeniowe dzięki analizie danych historycznych pod kątem określonych incydentów i wzorców. Umożliwia użytkownikom organizowanie, analizowanie i udostępnianie spostrzeżeń ujawnionych w toku analizy danych, a w rezultacie stwarza warunki do podejmowania trafnych decyzji i sprzyja lepszej koordynacji działań wewnątrz instytucji i między instytucjami.

Zaawansowane funkcje indeksowania i przeszukiwania treści

Obszerny zestaw funkcji wspomagających ochronę, analizy i dochodzenia

Otwarta, rozszerzalna architektura oparta na standardach otwartych

Opcjonalna integracja z rozwiązaniami IBM Intelligent Operations Center oraz IBM i2 COPLINK FaceMatch


Kliknij, aby powiększyć

Rozbudowane funkcje wyszukiwania na podstawie kombinacji cech osoby, np. okularów, włosów i budowy ciała

Kliknij, aby powiększyć

Alerty generowane automatycznie w sytuacji, gdy ruch obiektów jest niezgodny ze wstępnie zdefiniowanym wzorcem

Kliknij, aby powiększyć

Zaawansowana kalibracja kolorów z 13-barwną paletą poprawia skuteczność wyszukiwania na podstawie kolorów

Kliknij, aby powiększyć

Zaawansowane funkcje wyszukiwania z możliwością ręcznej i automatycznej korekty wymiarów w celu optymalizacji wyników

Rozbudowane funkcje wyszukiwania na podstawie kombinacji cech osoby, np. okularów, włosów i budowy ciała

Alerty generowane automatycznie w sytuacji, gdy ruch obiektów jest niezgodny ze wstępnie zdefiniowanym wzorcem

Zaawansowana kalibracja kolorów z 13-barwną paletą poprawia skuteczność wyszukiwania na podstawie kolorów

Zaawansowane funkcje wyszukiwania z możliwością ręcznej i automatycznej korekty wymiarów w celu optymalizacji wyników

For a complete list of IBM Intelligent Video Analytics system requirements including operating system and hardware requirements:

Linux and Windows

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio