Pakiet do tworzenia modeli optymalizacyjnych na potrzeby programowania matematycznego i programowania z ograniczeniami

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
Community Edition

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio to pakiet narzędzi do analitycznego wspomagania procesów decyzyjnych, który umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie modeli optymalizacyjnych przy użyciu technik programowania matematycznego i programowania z ograniczeniami. Łączy zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) z zaawansowanym językiem oprogramowania OPL (Optimization Programming Language) i wydajnymi solverami ILOG CPLEX.

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio umożliwia:

Zrzuty ekranu przedstawiające IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
Optymalizowanie decyzji biznesowych przy użyciu wydajnych mechanizmów optymalizacji

Szybkie tworzenie i wdrażanie modeli optymalizacyjnych przy wykorzystaniu elastycznych interfejsów i gotowych scenariuszy wdrażania.

Aplikacje rozwiązujące realne problemy

Identyfikacja najbardziej ekonomicznego rozwiązania każdego programu z dziedziny planowania i realizacji

Czołowe przedsiębiorstwa używają technologii optymalizacyjnej IBM CPLEX do porównywania i analizowania nowych rozwiązań w oparciu o wskaźniki KPI, by wybierać najbardziej ekonomiczne rozwiązana biznesowe.

Na tym wykresie widzimy, w jaki sposób IBM CPLEX Optimizer pomaga w określeniu kosztu najlepszego rozwiązania i wskazuje, czy istnieje jakiekolwiek rozwiązanie o niższym koszcie. Jedynie optymalizacja umożliwia szybkie określenie kosztu nowych scenariuszy w oparciu o wskaźniki KPI.

Przejrzyste i łatwe do aktualizacji modele optymalizacyjne

Precyzyjna identyfikacja ograniczeń i danych, przy których model optymalizacyjnych staje się nierealizowalny

Uruchamianie i monitorowanie modeli optymalizacyjnych na serwerze IBM ILOG CPLEX Enterprise Server

Modelowanie

Usługi modelowania

Rozwiązywanie

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio