Efektywna wirtualizacja i zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej zdefiniowanej programowo i zwirtualizowanej w chmurze

Oprogramowanie IBM Virtual Storage Center do zarządzania danymi i pamięcią masową jest platformą wirtualizacji pamięci masowych i rozwiązaniem do zarządzania przechowywaniem danych w środowisku chmurowym i systemach pamięci masowej zdefiniowanej programowo. Ułatwia organizacjom migrację do nowych aplikacji i modernizowanie infrastruktury pamięci masowej.


Virtual Storage Center może przyczynić się do uproszczenia i automatyzacji udostępniania zasobów pamięci masowej, zarządzania pojemnością, monitorowania dostępności i raportowania. Sprzyja standaryzacji procesów bez konieczności całkowitej wymiany dotychczas używanych pamięci masowych na nowe. Może przyczynić się do znacznej redukcji kosztów obsługi informatycznej, ponieważ sprawia, że pamięć masowa staje się bardziej zorientowana na potrzeby użytkowników i aplikacji, a także bardziej elastyczna i zautomatyzowana.


IBM Virtual Storage Center zapewnia kompleksową widoczność pamięci masowej i pomaga w efektywnym zarządzaniu danymi w oparciu o rzetelne informacje. Oto najważniejsze cechy i możliwości tego oprogramowania:

Jedna konsola do zarządzania wszystkimi typami danych
Nowe aplikacje, m.in. analityczne i służące do pracy z wielkimi zbiorami danych, korzystają z wysoko wydajnych pamięci masowych flash oraz rozszerzalnych pamięci plikowych i pamięci obiektów. Choć pamięci masowe stają się coraz bardziej złożone, to oferowane przez IBM rozwiązania do zarządzania takimi pamięciami są coraz łatwiejsze w użyciu. Do obsługiwanych systemów pamięci masowych należą:


Uproszczone wizualne narzędzia administracyjne
Zaawansowana wizualizacja sprawia, że analizowanie i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą pamięci masowej przebiega szybciej i nie wymaga wąsko specjalistycznych umiejętności. Wizualizacja może także ograniczyć liczbę błędów administracyjnych, przyczyniając się do poprawy jakości usług.

Oto najważniejsze możliwości produktu:


Optymalizacja wielopoziomowej pamięci masowej przy wykorzystaniu aparatu analitycznego
Pamięć masowa może automatycznie dostosowywać się do zmiennych obciążeń, optymalizując wydajność i w znacznym stopniu eliminując konieczność ręcznego dostrajania. Virtual Storage Center korzysta z zastrzeżonych algorytmów analitycznych IBM, które stale utrzymują pamięć masową w stanie zoptymalizowanym, nawet w trakcie długotrwałego użytkowania.


Pamięć masowa zdefiniowana programowo
Produkt umożliwia zmianę istniejącego środowiska pamięci masowych w zdefiniowaną programowo pamięć masową w chmurze — i to bez wymiany dotychczas używanych systemów na nowe. Rozwiązanie pozwala na adaptację do dynamicznie zmieniających się potrzeb współczesnych aplikacji, udostępniając mechanizmy wirtualizacji, automatyzacji i integracji pamięci masowych. Oto najważniejsze zalety tego rozwiązania:


Niemal natychmiastowa ochrona danych i ich odzyskiwanie
W celu skrócenia przestojów środowiska wirtualnego, w którym wymagana jest wysoka dostępność, w ciągu dnia mogą być często wykonywane kopie obrazów stanu uwzględniające specyfikę aplikacji, co przyczynia się do ograniczenia ryzyka utraty danych.


Plany licencyjne do wyboru
Dostępne są trzy warianty wdrożenia zaspokajające różne potrzeby co do konfiguracji i pojemności:

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio