By odpowiedzieć na to pytanie, wyobraźmy sobie, że możemy podejmować decyzje strategiczne nie tylko na podstawie informacji o tym, co zdarzyło się w przeszłości, i nie tylko na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń w przyszłości, ale również na podstawie precyzyjnie ukierunkowanych rekomendacji uwzględniających przyczyny i przebieg określonych zdarzeń. Techniki analizy preskrypcyjnej pozwalają uzyskać rekomendacje działań na podstawie informacji o pożądanych wynikach, z uwzględnieniem konkretnych scenariuszy, zasobów i wiedzy na temat przeszłych i bieżących zdarzeń. Takie analizy pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji i uzyskaniu większej kontroli nad wynikami biznesowymi.

Analizy preskrypcyjne są następnym krokiem na drodze do powiązania działań ze spostrzeżeniami analitycznymi. Ich wartość dodana wynika z synergii z analizami predykcyjnymi, które pozwalają przewidywać przyszłe wyniki na podstawie danych. Analizy preskrypcyjne dostarczają spostrzeżeń na jeszcze wyższym poziomie, sugerując optymalne reakcje na te przewidywane przyszłe sytuacje. Organizacje zdolne do szybkiego działania w dynamicznie zmieniających się warunkach i do podejmowania trafnych decyzji w warunkach niepewności zyskują istotną przewagę nad konkurencją.

Rozwiązania IBM do analiz preskrypcyjnych wspomagają funkcjonowanie organizacji z sektora handlu, usług finansowych, służby zdrowia, administracji publicznej — i innych branż, których działalność wymaga operowania na dużej ilości danych — umożliwiając im analizowanie danych i niemal natychmiastowe przekształcanie ich w rekomendacje działań. Rozwiązania te integrują modele predykcyjne, różne opcje zastosowania wyników, zlokalizowane reguły, techniki oceny i optymalizacji, stanowiąc zaawansowany fundament zarządzania procesami decyzyjnymi. Umożliwiają na przykład:

Wyróżnione materiały dotyczące analiz preskrypcyjnych

IBM

Opracowanie: Lepsze wyniki w czasie bliskim rzeczywistemu.

IBM pomaga przygotować przedsiębiorstwo do optymalizacji procesu decyzyjnego.

Rozwiązania IBM do analiz preskrypcyjnych integrują modele predykcyjne, różne opcje zastosowania wyników, zlokalizowane reguły, techniki oceny i optymalizacji, stanowiąc zaawansowany fundament zarządzania procesami decyzyjnymi.


Wyróżnione produkty

 • IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise

  IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise

  Integruje kompletny zestaw narzędzi do analiz predykcyjnych i mechanizmów wdrożeniowych potrzebnych do optymalizacji decyzji w miejscu, w którym mają bezpośredni wpływ na działania i wyniki.

 • IBM Decision Optimization Center

  IBM Decision Optimization Center

  Oferuje zespołowe planowanie i egzekwowanie decyzji dotyczących podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio


Optymalizacja decyzji w chmurze


 • Raport analityków: Analizy predykcyjne są teraz dostępne dla szerszego grona użytkowników

  Z tego raportu analityków Forrester Research dowiesz się, dlaczego IBM wskazany został jako lider wśród dostawców rozwiązań do analiz predykcyjnych.

 • Systemy zarządzania procesami decyzyjnymi

  Opracowanie: Systemy zarządzania procesami decyzyjnymi

  W opracowaniu, będącym streszczeniem książki, przedstawiono cztery zasady wdrażania systemów zarządzania procesami decyzyjnymi.

 • Wideo: IBM SPSS Modeler Gold on Cloud

  Wyjaśniono także, w jaki sposób stworzyć wszystkim użytkownikom w organizacji możliwość budowania i wdrażania zaawansowanych modeli predykcyjnych w chmurze.