Optymalizacja wyników spraw z udziałem informacji, procesów i ludzi

IBM Case Manager udostępnia elastyczne środowisko pracy, spójną strategię i zintegrowane narzędzia do prowadzenia spraw. Unifikuje informacje, procesy i ludzi, pozwalając uzyskać pełne, wielostronne ujęcie każdej sprawy, a jednocześnie pomaga spełnić wymagania formalno-prawne. Pracownicy merytoryczni i odpowiedzialni za prowadzenie spraw mogą teraz lepiej wykorzystać newralgiczne zasoby informacyjne, a przez to szybciej podejmować trafne decyzje dotyczące spraw.

Case Manager oferuje zaawansowaną strategię prowadzenia spraw, która pozwala zarówno na ich szybsze zamykanie, jak i uzyskiwanie lepszych wyników:

Większa efektywność inwestycji dzięki elastyczności środowiska pracy i gotowym szablonom

Elastyczne definiowanie procesu prowadzenia spraw

Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie (ECM) radykalnie usprawnia obsługę klientów

Elastyczne definiowanie procesu prowadzenia spraw

Większa elastyczność i możliwość spełnienia wymagań formalnych dzięki narzędziom do zarządzania procesami biznesowymi i regułami

Zasoby dotyczące produktu Case Manager

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio