Optymalizacja procesów biznesowych w celu ograniczenia złożoności i zwiększenia produktywności pracy

BPM dla opornych

IBM Business Process Manager to w pełni funkcjonalna, łatwa do praktycznego wykorzystania platforma zarządzania procesami biznesowymi (BPM), która zaprojektowana została tak, by dała się jak najszybciej wdrożyć. Zawiera narzędzia i środowisko wykonawcze do projektowania, wykonywania, monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych.

Platforma IBM Business Process Manager jest niemal od razu gotowa do użytku w konfiguracji standardowej, ale można ją też wdrożyć w konfiguracji indywidualnej, po prostym wprowadzeniu modyfikacji. Oferuje ściśle zintegrowane środowisko, które daje się płynnie i łatwo skalować od pierwszego projektu aż do ogólnokorporacyjnego programu BPM. Bardzo szybko po wdrożeniu pojawiają się wymierne korzyści w postaci wzrostu produktywności pracy użytkowników.

Product editions:

IBM Business Process Manager Advanced: Zunifikowana platforma do analizowania i optymalizacji działalności biznesowej, łącząca w sobie elementy zarządzania procesami biznesowymi, prowadzenia spraw, architektury zorientowanej na usługi (SOA) i analizy procesów biznesowych.
Cechy | Wsparcie (US)

IBM Business Process Manager Express: Przystępne cenowo rozwiązanie umożliwiające rozpoczęcie wdrażania programu zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Udostępnia intuicyjny interfejs oraz mechanizm wykonywania, monitorowania i optymalizacji procesów.
Cechy | Wsparcie (US)

IBM Business Process Manager Standard: Wszechstronna platforma BPM, która zapewnia widoczność procesów biznesowych potrzebną do efektywnego zarządzania nimi.
Cechy | Wsparcie (US)

IBM Business Process Manager Tools: Ułatwione tworzenie i wykonywanie procesów przygotowanych za pomocą programu IBM Business Process Manager i skuteczne zarządzanie tymi procesami. Obejmuje funkcje produktów IBM Integration Designer i IBM Process Designer.
Cechy

IBM Business Process Manager on Cloud: Realizowana w chmurze usługa zarządzania procesami biznesowymi dostępna na zasadzie subskrypcji. Zapewnia widoczność procesów biznesowych i umożliwia zarządzanie nimi, a przy tym wymaga niewielkich początkowych nakładów finansowych oraz jest inwestycją, która szybko się zwraca.
Cechy

Nie jesteś w Polsce?

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio