Optymalizacja zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji i zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi

Bezpieczeństwo bez sztucznych granic:
zintegrowana strategia zarządzania
bezpieczeństwem aplikacji

IBM Security AppScan Enterprise umożliwia organizacjom ograniczenie ryzyka informatycznego związanego z aplikacjami, wzmocnienie i udoskonalenie wewnętrznych programów zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji oraz spełnienie wymagań formalno-prawnych. Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne i tworzenie oprogramowania mogą wspólnie formułować strategie i w wymaganym zakresie testować aplikacje na wszystkich etapach ich cyklu życia. W specjalnych kokpitach zasoby aplikacyjne są klasyfikowane i szeregowane według priorytetów wynikających z ich wpływu na działalność biznesową. Możliwe jest łatwe rozpoznanie obszarów o wysokim poziomie ryzyka i skupienie środków zapobiegawczych i zaradczych właśnie na tych obszarach. Oprogramowanie udostępnia metryki wydajności, które pomagają w monitorowaniu postępów w programach zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji.

IBM Security AppScan Enterprise oferuje:

Skalowalne testowanie zabezpieczeń aplikacji

 

Strategie testowania, szablony skanowania i porady dotyczące środków zaradczych

 

Szczegółowe raporty i kokpity

Zasoby dotyczące produktu IBM Security AppScan Enterprise

This configuration supports an average size deployment: 3-4 Dynamic Analysis Scanners (4 concurrent scan jobs per scanner). Larger deployments or loads may require more resources. The hardware and software requirements for the current release of IBM Security AppScan Enterprise are available detailed system requirements for more information (including system requirements for previous releases).

Machine that hosts the SQL Server Database Machine that hosts the AppScan Enterprise Server
Also applicable for an AppScan Source deployment
Machine that hosts the Dynamic Analysis Scanner
Operating System ・ 64-bit OS- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
・ Windows 2012 Server
・ Windows 2012 Server R2 (DataCenter)
・ Windows 2012 Server R2 (Standard)
Note: See the Database section at the "Detailed System Requirements" link above, for details on supported SQL Server versions.
・ 64-bit Windows Server 2008 R2
・ Windows 2012 Server
・ Windows 2012 Server R2 (DataCenter)
・ Windows 2012 Server R2 (Standard)
Note: The following environmental components are automatically installed during installation:
・.NET 4.5 framework
・ IIS 7.5 and its dependencies
・ Rational® License Server
・ 64-bit Windows Server 2008 R2
・ Windows 2012 Server
・ Windows 2012 Server R2 (DataCenter)
・ Windows 2012 Server R2 (Standard)
Processor 4 CPU 2 CPU 4 CPU
RAM 16 GB 8 GB 16 GB
Hard Disk specific Fast input/output Fast input/output
Hard Drive size 1 TB 200 GB 500 GB
C drive space minimum 10 GB minimum 10 GB

Nie jesteś w Polsce?

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio