Język programowania do rozwiązywania problemów, wizualizacji i dostępu do baz danych

Wersja próbna APL2

IBM APL2 to wysoce produktywny język programowania ogólnego zastosowania używany zarówno przez użytkowników końcowych, jak i programistów. Oferuje bogaty zestaw funkcji przydatnych w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Znajduje szerokie zastosowanie w dziedzinach tak różnych, jak przetwarzanie danych handlowych, projektowanie i budowanie prototypów systemów, obliczenia inżynierskie i naukowe, a nawet nauczanie matematyki i innych przedmiotów. Dostępny jest w dwóch edycjach: Workstation APL2 (dla stacji roboczych) oraz APL2 for S/370 and S/390 Mainframes (dla komputerów mainframe). Środowisko programowania w tym języku jest zorientowane na pracę z tablicami i umożliwia użytkownikom interaktywne manipulowanie olbrzymimi ilościami danych.

Oto najważniejsze możliwości APL2:

Interaktywne rozwiązywanie problemów


Potężny aparat analizy danych


Łatwy dostęp do danych


Narzędzia graficzne


Przenośność i możliwość dystrybucji


Nie jesteś w Polsce?

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio

Służymy pomocą

Dowiedz się więcej lub kup bezpośrednio