Libraries of high-performance mathematical functions

IBM® Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) consists of libraries of mathematical functions tuned for optimum performance on a variety of IBM processors.

Not in Norge?

Vi er her for å hjelpe

Enkle måter å få de svarene du trenger.